خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 241-255 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مدیریت تربیت بدنیبرنامه استخر دانشگاه زنجان ویژه فصول پاییز و زمستان
برنامه و هزینه سانس استخر موج پلاس دانشگاه زنجان در شش ماهه دوم سال 1402
23-07-1402
مدیریت تربیت بدنیبرنامه اماکن ورزشی دانشگاه جهت استفاده دانشجویان
دختران و پسران
14-01-1402
دانشکده مهندسیبرنامه امتحان میان ترم دروس سرویسی دانشکده مهندسی
سرفصل ریاضی دو تغییر کرده است
01-09-1402
دانشکده علومبرنامه امتحانات دانشکده علوم
نیمسال اول سالتحصیلی 1403-1402
26-10-1402
دانشکده علوم انسانیبرنامه امتحانات دانشکده علوم انسانی
برنامه امتحانات نيمسال دوم سال 1402
27-03-1402
دانشکده مهندسیبرنامه امتحانات دانشکده مهندسی
نیمسال دوم سالتحصیلی 1402-1401
27-03-1402
دانشکده علوم انسانیبرنامه امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 1403-1402
برنامه امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی 1403-1402 دانشکده علوم انسانی
23-10-1402
دانشکده کشاورزیبرنامه امتحانات نیمسال اول 1403 - 1402 دانشکده کشاورزی
-
20-10-1402
دانشکده کشاورزیبرنامه امتحانات نیمسال دوم 1402 - 1401 دانشکده کشاورزی
-
24-03-1402
دانشکده کشاورزیبرنامه امتحانات نیمسال دوم 1403 - 1402 دانشکده کشاورزی
-
22-03-1403
دانشکده علومبرنامه امتحانات پایان ترم دانشکده علوم
نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402
22-03-1403
دانشکده علومبرنامه امتحانات پایان ترم دانشکده علوم
نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401
29-03-1402
مدیریت تربیت بدنیبرنامه سالن های ورزشی جهت دانشجویان دختر
کلیه کلاس ها از روز شنبه 25 فروردین آغاز خواهد شد
18-01-1403
دانشکده مهندسیبرنامه سمینار دانشجویان ارشد مهندسی برق
23 , 24 خرداد ماه
09-03-1402
مدیریت تربیت بدنیبرنامه صعود به قله سندان انجمن کوهنوردی همکاران اجرا گردید
برنامه صعود قله سبلان کنسل شد
23-05-1402