خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 151-165 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
مرکز فناوری اطلاعاتبروزرسانی سرور ایمیل
عدم دسترسی ایمیل به جهت بروزرسانی در روز دوشنبه
09-05-1401
معاونت آموزشيبرگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی (مرحله چهارم)
برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی (مرحله چهارم) - دانشگاه زنجان
23-07-1401
دانشکده علوم انسانیبرگزاری آزمون جامع دکتری گروه فلسفه
ساعت 10صبح در کلاس 213 علوم انسانی برگزار خواهد شد
11-03-1401
معاونت دانشجوييبرگزاری انتخابات شورای صنفی سال 1401
برگزاری انتخابات شورای صنفی در تاریخ مقرر از طریق سامانه گلستان
17-08-1401
روابط عموميبرگزاری بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
بیست و هفتمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران به میزبانی دانشگاه زنجان شروع بکار نمود
02-06-1401
دانشکده علوم انسانیبرگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه
تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود ارائه كننده :اقای علی صداقت دانشجوي دکتری رشته: فلسفه
29-06-1401
دانشکده علوم انسانیبرگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه
حدود علم و دين و رابطه ميان آنها از نگاه مايكل روس
04-03-1401
دانشکده علوم انسانیبرگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه
عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات "
23-06-1401
دانشکده علوم انسانیبرگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد گروه فلسفه
عنوان :" تحلیل مشهورات ازنگاه فارابی "
25-07-1401
معاونت آموزشيبرگزاری دوره آموزشی تفسیر عکسهای هوایی
برگزاری دوره آموزشی «ویژه اعضاء محترم مرکز رسمی کارشناسان دادگستری»
28-07-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتبرگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"فنون مقابله با مقاومت در برابر تغییر"
20-04-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتبرگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"فنون مقابله با مقاومت در برابر تغییر"
22-04-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتبرگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"فنون مقابله با تعارضات درون فردی، بین فردی و سازمانی"
01-05-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتبرگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"آشنایی با نظام آراستگی"
21-08-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتبرگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"اصول نظافت و بهداشت"
21-06-1401