خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 196-210 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده علوم انسانیبرگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه
تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود ارائه كننده :اقای علی صداقت دانشجوي دکتری رشته: فلسفه
29-06-1401
دانشکده علوم انسانیبرگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه
حدود علم و دين و رابطه ميان آنها از نگاه مايكل روس
04-03-1401
دانشکده علوم انسانیبرگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان :" بررسی اثبات وجود خدا بر مبنای مفهوم جاودانگی انسان از منظر اندیشه­ی اونامونو و کانت "
18-10-1401
دانشکده علوم انسانیبرگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه
عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات "
23-06-1401
دانشکده علوم انسانیبرگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد گروه فلسفه
عنوان :" تحلیل مشهورات ازنگاه فارابی "
25-07-1401
روابط عموميبرگزاری جلسه هیأت امنای انجمن حامیان دانشگاه زنجان
جلسه هیأت امنای انجمن حامیان دانشگاه زنجان به میزبانی سالن شهید مجید شهریاری با حضور اعضا تشکیل شد
19-10-1401
معاونت آموزشيبرگزاری دوره آموزشی تفسیر عکسهای هوایی
برگزاری دوره آموزشی «ویژه اعضاء محترم مرکز رسمی کارشناسان دادگستری»
28-07-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتبرگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"فنون مقابله با مقاومت در برابر تغییر"
20-04-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتبرگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"فنون مقابله با مقاومت در برابر تغییر"
22-04-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتبرگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"فنون مقابله با تعارضات درون فردی، بین فردی و سازمانی"
01-05-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتبرگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"آشنایی با نظام آراستگی"
21-08-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتبرگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"اصول نظافت و بهداشت"
21-06-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگربرگزاری زیارت پر فیض عاشورا
در دهه اول محرم
04-05-1401
دانشکده کشاورزیبرگزاری سخنرانی علمی به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش
خاک های مشکل آفرین در ارتباط با سازه های آبی تحليل و توصيه هاي فني
12-09-1401
دانشکده کشاورزیبرگزاری سخنرانی علمی به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش
خاک های مشکل آفرین در ارتباط با سازه های آبی تحليل و توصيه هاي فني
16-09-1401