خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 211-225 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه دکتری- گروه ریاضی
باعنـوان نیم گروه های انقباضی غیر خطی و معادلات تحولی وابسته به میدان های برداری یکنوا روی خمینه های هادامار
04-04-1401
معاونت دانشجوييبه اطلاع دانشگاهیان گرامی می رساند طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی
طرح غربالگري در خصوص سرطان روده بزرگ
04-04-1401
دانشکده علوماولین نشست بین رشته ای دانشگاه زنجان
سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت 10 الی 12:30
05-04-1401
دانشکده کشاورزیاولین نشست بین رشته ای دانشگاه زنجان
دانشکده کشاورزی با همکاری دانشکده علوم برگزار می کنند
05-04-1401
مدیریت تربیت بدنیبرگزاری کلاس والیبال ویژه اعضای هیات علمی خانم
در سالن آفتاب
05-04-1401
روابط عموميتجلیل از استاد رحیم رشتچی در نشست با تاریخ زنده قرن اخیر زنجان
در جلسه ای با عنوان «نشست با تاریخ زنده قرن اخیر زنجان»، از استاد رحیم رشتچی تجلیل شد
05-04-1401
معاونت پژوهش و فناوریاطلاعیه
دانش آموخته محترم دانشگاه زنجان
06-04-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتصدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1400
07-04-1401
دانشکده مهندسیتعيين موضوع پروژه کارشناسی و استاد راهنما
آخرین مهلت 30 تیرماه
08-04-1401
دانشکده مهندسیبیستمین دوره مسابقه ملی مهارت + تمدید ثبت نام
ثبت نام تا 15 مرداد 1401
11-04-1401
مدیریت تربیت بدنیتیم های منتخب دانشجویان دختر و پسر دانشگاه زنجان در رشته های
بدمینتون، شنا، تکواندو، کشتی، تیراندازی، دوومیدانی در راه پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور
11-04-1401
معاونت آموزشياسامی پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد
اسامی پذیرفته شدگان استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد1402-1401
11-04-1401
معاونت آموزشيپذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلات تکمیلی
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی 1401-1402
11-04-1401
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیجوایز دانش آموزان ممتاز
جمع آوری کارنامه دانش آموزان ممتاز
11-04-1401
معاونت برنامه ریزی و نظارتصدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1401
11-04-1401