خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 856-870 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
علوم باغبانی انجمن علمی گروه باغبانی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی برگزار می کند
دوره فناوری نوین پیوند سبزی‌ها در باغبانی تئوری و عملی، زمان: سه‌شنبه ۱۳ آذر ساعت ۱۰:۱۵
04-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزار می کند
بازدید از کارخانه تسکو و عایق و الکتریکی پارس، زمان: چهارشنبه 8 آذرماه ساعت 8 صبح
04-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی مهندسی مواد و متالوژی برگزار می کند
سمینار استاندارد مواد، زمان: سه شنبه 7 آذر ماه 1402 ساعت 15:30 تا 17
04-09-1402
صنایع غذاییانجمن علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی با همکاری معاونت پژوهشی برگزار می کند
چالش‌های صنعت فرآورده‌های پروتئینی با حضور مدیریت محترم مجتمع صنعتی پروتئینی توتیای فرد زنجان، زمان: دوشنبه 6 آذر ماه 1402 ساعت 10:30 الی 13
04-09-1402
معاونت پژوهش و فناوریرویداد دانشجویان در مسیر کسب و کار
دفتر فناوری و ارتباط با جامعه دانشگاه زنجان برگزار کرد
04-09-1402
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریدفتر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه زنجان برگزار می کند:
نشست مجازی هم اندیشی اساتید با موضوع "آشنایی با مقررات آموزشی دانشگاه" همراه با امتیاز فرهنگی
05-09-1402
برنامه ریزی آموزش و گسترش دانشگاهدکتری تخصصی چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان در مقطع دکتری تخصصی چینه شناسی و فسیل شناسی برای سال جدید دانشجو می پذیرد
05-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی
هم اکنون نمایشگاه فرهنگ و هنر
05-09-1402
معاونت پژوهش و فناوریکارگاه نمایه سازی نشریات علمی دانشگاه زنجان
با حضور آقای دکتر مرتضی طاهری مشاور محترم نمایه سازی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
05-09-1402
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاجتماع هیئات دانشجویی دانشگاه های استان زنجان
ویژه برنامه ایام فاطمیه
05-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند برگزار می کند
گزارش تصویری دوره ضمن خدمت اعضای هیات علمی بدو استخدام، زمان: پنج شنبه 2 آذرماه 1402، زمان: پنج شنبه 2 آذرماه 1402
05-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی معماری برگزار می کند
معارفه دانشجویان نوورود با عنوان نشست معمارانه، زمان: دوشنبه 6 آذر ماه ساعت 13 تا 15
05-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ برگزار می کند
مراسم معارفه گروه نقاشی، زمان: دوشنبه 6 آذرماه 1402 ساعت 14 تا 15:30
05-09-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی تاریخ و تمدن ملل اسلامی برگزار می کند
اکران فیلم با عنوان "kingdom of heaven"، زمان: سه شنبه 7 آذر ساعت 14
05-09-1402
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیکمک رسانی کارکنان و اساتید دانشگاه زنجان به مردم مظلوم غزه
گزارش مبالغ جمع آوری شده
06-09-1402