خانه  :: اساتید  :: اخبار

آف کرونا مسابقه‌ی سراسری بازی‌های خانوادگی در خانه
آغاز یک پویش فرهنگی ـ اجتماعی در کشور با محوریت سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف;
ارسال شده در مورخه: 27-02-1399