خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم
باعنـوان مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانو صفحات به روش شبیه سازی ...عنـوان: مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانو صفحات

 به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی

 

  ارائه كننده : مریم کمال کندزی                     دانشجوي رشته: شیمی                  گرایش:  شیمی فیزیک

  استاد راهنما : دکتر محمد شادمان                                

  استاد مشاور : دکتر شریف ماتا                                     

  مكان : دانشکده علوم- سالن سمینار         تاريخ :21/03/99            روز: چهارشنبه            ساعت: 15-13  

 


ارسال شده در مورخه: 17-03-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تاثیر ارتفاع منطقه و عمق خاک بر ترسیب کربن در توده و خاکدانه های خاک های جنگلی در منطقه ارسباران (08-09-1401)

   

دفاع از پایانامه دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی شهری

موضوع: تبیین مدلی جهت مدیریت بحرانهای اپیدمی (17-07-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود ارائه كننده :اقای علی صداقت دانشجوي دکتری رشته: فلسفه (29-06-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات " (23-06-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه