خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفاعیه پایان نامه دانشجویی


دفاع از رساله دکترا - رشته شیمی(معدنی) - دانشکده علوم

باعنوان سنتز و شناسایی نانوپلیمرهای فلز-آلی جدید بر پایه دی‌کربوکسیلات‌ها و لیگاند‌های N-دهنده

 

 


 عنوان: سنتز و شناسایی نانوپلیمرهای فلز-آلی جدید بر پایه دی‌کربوکسیلات‌ها و لیگاند‌های N-دهنده

 

ارائه دهنده:  فهیمه بیگدلی            دانشجوی رشته: شیمی          گرایش: معدنی

اساتید راهنما: دکتر حسن حسینی منفرد - دکتر علی مرسلی

مکان: سالن سمینار دانشکده علوم      تاریخ: 13/11/95    روز: چهارشنبه  ساعت: 14  

 

 
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق

حفاظت تطبیقی غیرمتمرکز شبکه قدرت با استفاده از ...27 دی ماه کلاس 203 اداری

عنـوان: حفاظت تطبیقی غیرمتمرکز شبکه قدرت با استفاده از گروه های تنظیم رله های دیجیتال

ارائه كننده : وحید محمدی       دانشجوي رشته: کارشناسي ارشد برق- قدرت

استاد راهنما: دکتر منصور اوجاقی

مكان :  203 اداری           تاريخ : 27/10/95     روز: دوشنبه       ساعت: 9
جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

ارائه کننده : فاطمه بابائی دانشجوی رشته (گرایش) :فیزیک و حفاظت خاک

عنوان :مدل‌سازی کارایی مصرف آب باران در گندم زمستانی با استفاده از متغيرهاي اقلیمی و ویژگی‌های خاک در منطقه نیمه‌خشک، استان زنجان

ارائه کننده : فاطمه بابائی

دانشجوی رشته (گرایش) :فیزیک و حفاظت خاک

استاد راهنما :         دکتر علی رضا واعظی                                                        

استاد مشاور :         دکتر محسن احد نژاد روشتی- دکتر مهدی طاهری- دکتر ابوالفضل جلیلوند                

روز : چهارشنبه مورخ :29/10/95     ساعت :13         مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد کشاورزی

ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی مرزه سهندی Satureja sahendica در منطقه بستان¬آباد

عنوان : ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی مرزه سهندی Satureja sahendica  در منطقه بستان ­آباد

ارائه کننده : فاطمه هادی

دانشجوی رشته (گرایش): گیاهان دارویی

استاد راهنما:             دکتر خیری                                                                             

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

استاد مشاور: دکتر ارغوانی                                                            

روز :    شنبه                           مورخ :25/10/95                                                      ساعت :14