خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفاعیه پایان نامه دانشجویی


جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : تاثیر کاربرد محلول‌پاشی کودهای کمپلکس شده آلی و شیمیایی (نیتروژن، پتاسیم و بور) بر گلدهی،. . .

عنوان : تاثیر کاربرد محلول‌پاشی کودهای کمپلکس شده آلی و شیمیایی (نیتروژن، پتاسیم و بور) بر گلدهی، تشکیل میوه و خواص کمی و کیفی روغن زیتون رقم زرد (Olea europaea L. cv. Zard)

ارائه کننده : زهره روحی ویشکائی

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

استاد راهنما :   دکتر علی سلیمانی                                  

استاد مشاور :   دکتر اکبر حسنی- دکتر محمود قاسم نژاد                                   

روز : شنبه            مورخ :       98/8/25          ساعت :2 بعدازظهر                 مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک

باعنوان بررسی ترابرد گرمایی در نانو ساختارهای شبه یک بعدی و دو بعدی بر پایه کربن: به روش دینامیک مولکولی

عنوان: بررسی ترابرد گرمایی در نانو ساختارهای شبه یک بعدی و دوبعدی بر پایه کربن: به روش دینامیک مولکولی  

 

ارائه کننده: فرخ یوسفی               دانشجوی رشته: فیزیک                   گرایش: ماده چگال

استاد راهنما: دکتر فرهاد خوئینی

استاد مشاور: دکتر علی رجب پور

مکان: سالن سمینار دانشکده علوم        تاریخ: 21/8/98       روز: سه شنبه       ساعت:  15:30  

 
جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : شناسنامه باکتریایی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی: شناسایی، ارزیابی تنوع ژنتیکی و توانایی . . .

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شناسنامه باکتریایی آفتابگردان در استان آذربایجان غربی: شناسایی، ارزیابی تنوع ژنتیکی و توانایی انگیزش رشد گیاه باکتری‌های جدا شده از فراریشه، اپی‌فیت و اندوفیت

ارائه کننده : نبی خضری نژاد

دانشجوی رشته (گرایش) : بیماری شناسی گیاهی

استاد راهنما : دکتر غلام خداکرمیان                           

استاد مشاور :   دکتر فاطمه شهریاری                                       

روز : دوشنبه            مورخ :20/08/1398          ساعت : 14:30 الی 16:30     

 مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی