خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفاعیه پایان نامه دانشجویی


جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم

باعنوان سنتز آنزیم­های مصنوعی بر پایه نانو مواد و کاربردهای آنها

 عنوان:سنتز آنزیم­های مصنوعی بر پایه نانو مواد و کاربردهای آنها

 

ارائه دهنده: حمیده آقاحسینی                رشته: شیمی              گرایش: آلی

استاد راهنما: پروفسور دکتر علی رمضانی 

استاد مشاور: پروفسور دکتر علی مرسلی

مكان :  سالن سمینار دانشکده علوم    تاريخ : 3/3/96      روز: چهارشنبه     ساعت: 10 صبح

 
جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی-دانشکده علوم

باعنـوان نانو حامل‌های چند عاملی بر پایه Fe3O4@dendrimer به منظور انتقال هدفمند دارو به سلول‌های سرطانی و MRI

عنـوان: نانو حاملهای چند عاملی بر پایه Fe3O4@dendrimer به منظور انتقال هدفمند دارو

به سلولهای سرطانی و MRI

 

 ارائه كننده : عاصمه مشهدی ملک­ زاده                 دانشجوي رشته: شیمی              گرایش: آلی

 استاد راهنما: پروفسور علی رمضانی                 

 استاد مشاور اول: دکتر سید جمال طباطبائی رضائی

 استاد مشاور دوم: دکتر حسن نیک­ نژاد

  مكان : سالن سمینار دانشکده علوم      تاريخ : 2/3/1396        روز:   سه­ شنبه       ساعت:  10

 
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم
باعنـوان سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت نانوکاتالیست­های نامتقارن فلزی برای اکسایش انتخابی هیدروکربن­ها

 

 


            عنـوان: سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت نانوکاتالیست­های نامتقارن فلزی برای اکسایش

انتخابی هیدروکربن­ها

 

 ارائه كننده: کیهانه بریجانی                    دانشجوي رشته: شیمی                    گرایش:  معدنی

 استاد راهنما:  جناب آقای دکتر حسن حسینی منفرد      

 استاد مشاور:  سرکار خانم دکتر معصومه قربانلو          

 مكان :  سالن سمینار دانشکده علوم          تاريخ : 23/2/96      روز:  شنبه     ساعت: 10 صبح