خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفاعیه پایان نامه دانشجویی


اعلام مجدد جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی-دانشکده علوم
بتاریخ 27/4/96 ساعت 10 سالن سمینار دانشکده علوم

  عنـوان:  تهیه هیدروژل ها و عصاره گیاهان به منظور سنتز نانومواد و کاربرد آن ها در سنتز آلی و تخریب رنگ


ارائه كننده : سعید تقوی فردود                    دانشجوي رشته: شیمی            گرایش: آلی 

استاد راهنما: پروفسور علی رمضانی           استاد مشاور:  دکتر مهدی خوبی   

مكان : سالن سمینار دانشکده     تاريخ : 96/4/27        روز:   سه شنبه       ساعت:  10  

 
جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی-دانشکده علوم

عنـوان: تهیه سامانه های نوین دارورسانی بر پایه نانو ساختارهای پلیمری و...28 تیر- سالن سمینار دانشکده علوم


عنـوان: تهیه سامانه های نوین دارورسانی بر پایه نانو ساختارهای پلیمری و ارزیابی تجزیه ای آنها برای داروهای ضدسرطان    

 

  ارائه كننده : فرهاد قره باغی                    دانشجوي رشته: شیمی            گرایش:  تجزیه

  استاد راهنما: دکترناصر دلالی                                             

  استاد مشاور: دکتر ابراهیم احمدی                                      

  مكان :سالن سمینار علوم            تاريخ : 28/4/96       روز: چهارشنبه       ساعت: 8:30