خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفاعیه پایان نامه دانشجویی


جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی_ دانشکده علوم

با عنوان طراحی و سنتز لیگاندهای جدید برای تهیه چارچوب های فلز آلی

عنوان: طراحی و سنتز لیگاندهای جدید برای تهیه چارچوب های فلز آلی 

 

ارائه دهنده: نجمه ورناصری               دانشجوی رشته: شیمی                  گرایش: آلی 

استاد راهنمای اول: دکتر علی رمضانی                     استاد راهنمای دوم: دکتر علی مرسلی 

استاد مشاور اول: دکتر حمیده آقاحسینی                 استاد مشاور دوم: دکتر فریده گورانلو 

مکان: سامانه نیما                زمان: ۹۹/۵/۶                روز: دوشنبه                  ساعت: ۱۲ 

 
جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم

باعنـوان کاربرد استخراج فاز جامد و کمومتریکس در آنالیز مواد مخدر

عنـوان: کاربرد استخراج فاز جامد و کمومتریکس در آنالیز مواد مخدر

 

  ارائه كننده: صمد شکوهی راد              دانشجوي رشته: شیمی              گرایش: تجزیه

  استاد راهنمای اول: دکتر ناصر دلالی     

  استاد راهنمای دوم: دکتر حمید عبدالهی

  استاد مشاور: دکتر تهمینه باهری                                             

   مكان :سالن سمینار دانشکده علوم    تاريخ :6/5/99               روز: دوشنبه                  ساعت: 11:00  

 
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک- دانشکده علوم

باعنـوان بررسی ساختار ستاره‌های نوترونی تغییر شکل یافته در میدان مغناطیسی قوی

عنـوان: بررسی ساختار ستاره‌های نوترونی تغییر شکل یافته در میدان مغناطیسی قوی

 

  ارائه كننده : مینا سادات زمانی علی‌آبادی             دانشجوي رشته: فیزیک                     گرایش: اخترفیزیک

  استاد راهنما: دکتر محسن بیگدلی                               

  مكان : سالن سمینار دانشکده علوم                تاريخ : 4/4/99               روز: چهارشنبه               ساعت: 14:00

 
جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی
طراحی مدل بکارگیری فناوری آبیاری کم فشار در بین کشاورزان استان آذربایجان شرقی

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : طراحی مدل بکارگیری فناوری آبیاری کم ­فشار در بین کشاورزان استان آذربایجان ­شرقی

ارائه کننده : آرزو مختاری حصاری

دانشجوی رشته (گرایش) :توسعه کشاورزی

استاد راهنما :  آقای دکتر روح ­اله رضائی                                 

استاد مشاور :  آقای دکتر حسین شعبانعلی فمی                        

روز:  شنبه          مورخ : 1399/3/31             ساعت :  11                       در سامانه نیما برگزار می­شود

 
جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک- دانشکده علوم
باعنـوان ساختار شبکه­ ی پیچیده­ ی انرژی شراره­ های خورشیدی: نگرش الگوی ترکیبی

عنـوان: ساختار شبکه­ ی پیچیده­ ی انرژی شراره­ های خورشیدی: نگرش الگوی ترکیبی

 

ارائه كننده : امین نجفی               دانشجوي رشته: فیزیک            گرایش:  ماده چگال-زمینه سامانه های پیچیده

استاد راهنمای اول:  دکتر امیر حسین درونه

استاد راهنمای دوم: دکتر  حسین صفری

استاد مشاور اول: دکتر اکبر غیبی فطرت

استاد مشاور دوم: دکتر نسترن فرهنگ

مكان : سالن سمینار دانشکده علوم                تاريخ : 31/3/99           روز:  شنبه           ساعت: 19-17

 
جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم

باعنـوان مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانو صفحات به روش شبیه سازی ...

عنـوان: مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانو صفحات

 به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی

 

  ارائه كننده : مریم کمال کندزی                     دانشجوي رشته: شیمی                  گرایش:  شیمی فیزیک

  استاد راهنما : دکتر محمد شادمان                                

  استاد مشاور : دکتر شریف ماتا                                     

  مكان : دانشکده علوم- سالن سمینار         تاريخ :21/03/99            روز: چهارشنبه            ساعت: 15-13  

 
جلسه دفاع از پایان نامه گروه فیزیک

باعنـوان سردسازی لیزری زیر حد دوپلری با استفاده از گذارهای چند فوتونی

عنـوان:  سردسازی لیزری زیر حد دوپلری با استفاده از گذارهای چند فوتونی

 

  ارائه كننده : واسع معینی                دانشجوي رشته: فیزیک          گرایش:  اتمی-مولکولی

  استاد راهنمای اول: استاد محمد محمودی

  استاد راهنمای دوم: دکتر  سعید قنبری

  استاد مشاور: دکتر سیده حمیده کاظمی                      

  مكان : سالن سمینار دانشکده علوم               تاريخ : 29 خرداد             ساعت: 16-18

 
جلسه دفاع ازپایان نامه گروه شیمی

باعنوان مطالعه سینتیکی روی کمپلکس‌های چندتایی فرمالدهید و واکنش‌های شیمیایی ممکن آن‌ها و ...

عنوان: مطالعه سینتیکی روی کمپلکس‌های چندتایی فرمالدهید و واکنش‌های شیمیایی ممکن آن‌ها و همچنین تاثیر کاتالیستی در فاز گاز

 

ارائه كننده : سمیه میردورقی               دانشجوي رشته:شیمی           گرایش:  آلی

استاد راهنمای اول: خانم دکتر فریده پیری

استاد راهنمای دوم: آقای دکتر مرتضی واحد پور

مكان:سالن آمفی تئاتر        تاريخ:12/3/99          روز: دوشنبه           ساعت: 16