خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفاعیه پایان نامه دانشجویی


جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری

مطالعه ارتعاش آزاد نانولوله‌های خمیده و ... 7 بهمن ماه سالن کاوه

 مطالعه ارتعاش آزاد نانولوله‌های خمیده و مارپیچی با استفاده از تئوری الاستیسته غیرموضعی و شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

 استاد راهنما:دکتر امید رحمانی (دانشیار)

هیئت داوران:دکتر علی اصغر جعفری (استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی)                   

دکتر اسماعیل پورسعیدی (استاد) ـ دکتر جمال داودی (استاد)

ارائه دهنده:فرشید درویشی هرزویلی ـ دانشجوی رشته مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)

مکان:   سالن کاوه     زمان:   روز دوشنبه        مورخ   07/11/98   ؛     ساعت 9-12                                                              
جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی

باعنـوان تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت‌های پلیمری هادی قالب مولکولی برای اندازه‌گیری داروها

 

عنـوان: تهیه حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه نانوکامپوزیت‌های پلیمری هادی قالب مولکولی برای اندازه‌گیری داروها

 

  ارائه كننده : مریم مصطفوی                  دانشجوي رشته: شیمی                        گرایش:  تجزیه

  استاد راهنمای اول: دکتر محمدرضا یافتیان

  استاد راهنمای دوم: دکتر فریده پیری

  استاد مشاور: دکتر حسن شایانی جم                          

  مكان : سالن سمینار دانشکده علوم     تاريخ : 2/11/98           روز: چهارشنبه   ساعت: 13:00

 
جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی برکارکرد ونمود فیزیولوژیک، عملکرد وکیفیت زعفران.

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی برکارکرد ونمود فیزیولوژیک، عملکرد وکیفیت زعفران.

ارائه کننده : فاطمه حیدری

دانشجوی رشته (گرایش) : فیزیولوژی گیاهان زراعی

استاد راهنما :  دکتر فرید شکاری – دکتر بابک عندلیبی                                    

استاد مشاور :        دکتر جلال صبا                   

روز :     چهارشنبه    مورخ : 98/11/2  ساعت :      12-10      مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی جدید                                                        
جلسه دفاع از رساله دکتری
ارزیابی کیفیت خاک برای تولیدات کشاورزی و توسعه ی یک چارچوب مدیریتی برای بهبود شرایط خاک در استان زنجان

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : ارزیابی کیفیت خاک برای تولیدات کشاورزی و توسعه ­ی یک چارچوب مدیریتی برای بهبود شرایط خاک در استان زنجان

ارائه کننده : سمیه حمیدی نهرانی

دانشجوی رشته (گرایش) : فیزیک و حفاظت خاک

اساتید راهنما : دکتر محمد­صادق عسکری، دکتر سعید سعادت

اساتید مشاور : دکتر محمد­امیر دلاور، دکتر مهدی طاهری، دکتر نیکولاس هلدن

روز :سه شنبه              مورخ :98/11/1          ساعت :  13-11       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری ریاضی

باعنـوان دستگاه مولدها برای برخی گروه‌های ناپیوسته از طولپاهای فضای هذلولوی مختلط دوبعدی

عنـوان: دستگاه مولدها برای برخی گروه‌های  ناپیوسته از طولپاهای فضای هذلولوی مختلط دوبعدی

 

  ارائه كننده : محبوبه قشونی                    دانشجوي رشته:ریاضی محض                       گرایش:  هندسه

  استاد راهنما: دکتر مجید حیدرپور          

  استاد مشاور: دکتر پرویز احمدی                                  

  مكان :سالن سمینار ساختمان ریاضی              تاريخ :2/11/98             روز:چهارشنبه                ساعت: 12