خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفاعیه پایان نامه دانشجویی


جلسه دفاع از رساله دکتری- گروه فیزیک

با عنوان ابررسانایی در ابعاد پایین در حضور نوارهای تخت

 

عنوان: ابررسانایی در ابعاد پایین در حضور نوارهای تخت

 

ارائه کننده:   سمیه احمدخانی                    دانشجوی رشته:  فیزیک              گرایش: ماده چگال 

استاد راهنما: دکتر میروحید حسینی 

تاریخ:  99/11/15       روز:  چهارشنبه     ساعت:  13:00 تا 17:00      محل:  بصورت مجازی      

 
جلسه دفاع از پایان نامه گروه فیزیک

باعنـوان طبیعت نقاط درخشان تاج خورشید

عنـوان: طبیعت نقاط درخشان تاج خورشید

 

  ارائه كننده : سیده سمیه حسینی راد         دانشجوي رشته: فیزیک                     گرایش:  نجوم

 استاد راهنما: دکتر حسین صفری         

 استاد مشاور اول: دکتر یوسفعلی عابدینی               استاد مشاور دوم: دکتر نسیبه علیپور راد

مكان : مجازی        تاريخ : 22 دی 1399                   روز:  دوشنبه                   ساعت: 17

 
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک

عنـوان: توسعه نظریه میکروسکوپیک دی ­الکتریک ­ها برای آب محصور شده

 

عنـوان: توسعه نظریه میکروسکوپیک دی­ الکتریک ­ها برای آب محصور شده

 

ارائه كننده : حسین جلالی          دانشجوي رشته: فیزیک              گرایش:  ماده چگال

 

استاد راهنمای اول: دکتر فرهاد خویینی

استاد راهنمای دوم: دکتر مهدی نیک عمل

استاد مشاور:  Prof. Francois Peeters

مكان : به صورت مجازی          تاريخ : هفدهم دیماه          روز: چهارشنبه                ساعت: 13 الی 15
جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان :ادراک و رفتار سازگاری کشاورزان در ارتباط با تغییرات اقلیمی و ارایه الگویی برای آموزش و توانمندسازی. . .

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : ادراک و رفتار سازگاری کشاورزان در ارتباط با تغییرات اقلیمی و ارایه الگویی برای آموزش و توانمندسازی آنها در استان زنجان

ارائه کننده : زهرا هوشمندان مقدم فرد

دانشجوی رشته (گرایش) : ترویج و آموزش کشاورزی

استادان راهنما :دکتر علي شمس و دکتر جعفر یعقوبی                                

استادان مشاور :دکتر جلال صبا و دکتر حسین عساکره                           

روز :    چهارشنبه  مورخ : 12 آذرماه 1399     ساعت :  18      مکان : بصورت مجازي در سامانه نيما
جلسه دفاع از رساله دکتری- گروه فیزیک

عنـوان: چرخش مغناطو-اپتیکی قطبش نور با استفاده از باریکه های لاگر-گاوسی

عنـوان: چرخش مغناطو-اپتیکی قطبش نور با استفاده از باریکه های لاگر-گاوسی

 

ارائه كننده : محسن قادری     دانشجوي رشته: فیزیک      گرایش: اتمی و مولکولی

استاد راهنما: استاد محمد محمودی                 

مكان : سالن سمینار دانشکده علوم      تاريخ : 01/09/1399     روز: شنبه       ساعت: 14

 
جلسه دفاع از رساله دکتری- گروه فیزیک

باعنـوان ساخت و مشخصه یابی حسگرهای اپتیکی گاز هیدروژن برپایه نانوذرات فلزی در بستر نانوصفحه

 

عنـوان: ساخت و مشخصه یابی حسگرهای اپتیکی گاز هیدروژن برپایه نانوذرات فلزی در بستر نانوصفحه

 

ارائه كننده : مریم سجادی        دانشجوي رشته: نانو فیزیک - فوتونیک

استاد راهنما : دکتر رضا رسولی

استاد مشاور: دکتر مهدی رنجبر

مكان : سالن سمینار  دانشکده علوم     تاريخ : 29/07/99          روز: سه شنبه     ساعت:  14:00

 
کسب جایزه ویژه پروفسور حسابی
دکتر مسعود جلالی و دانشجو سید محمود حسینی صدیق از گروه جغرافیا این جایزه ویژه را دریافت نموده اند

ضمن تبریک به دکتر مسعود جلالی و دانشجو سید محمود حسینی صدیق و آرزوی کسب مدارج بالاتر به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند ایشان در جشنواره پایان نامه های برتر جایزه ویژه پروفسور حسابی را دریافت نمودند.و
جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری مهندسی عمران

بررسی تأثیر خوردگی میلگردهای عرضی بر...31 شهریور سالن کاوه

عنـوان: بررسی تأثیر خوردگی میلگردهای عرضی بر روی کاهش مقاومت محصورشدگی و ظرفیت باربری اعضای محوری

ارائه كننده : علی گوهررخی       دانشجوي رشته: دکتری عمران- سازه

اساتید راهنما: دکتر جمال احمدی، دکتر محسنعلی شایانفر

اساتید مشاور: دکتر کیارش ناصراسدی، دکتر محمد قانونی بقا

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 31/6/99       روز: دوشنبه       ساعت: 17
جلسه دفاع از رساله دکتری- گروه شیمی

عنـوان: بررسی سینتیکی واکنش ­های متیلن ایمین با برخی اکسیدکننده­ های اتمسفری

 

عنـوان: بررسی سینتیکی واکنش­ های متیلن ایمین با برخی اکسیدکننده­ های اتمسفری

 

ارائه كننده : رضا زارعی­ پور      دانشجوي رشته: شیمی    گرایش: شیمی­ فیزیک

استاد راهنما : دکتر مرتضی واحدپور

مكان : سالن سمینار     تاريخ : 27/06/99          روز: پنج­شنبه     ساعت:  10

 
اولين رساله دکتري در رشته ترويج و آموزش کشاورزي در دانشگاه زنجان

عنوان رساله دکتري: طراحي مدل پايداري کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط کشاورزي در استان کرمانشاه

عنوان رساله دکتري:

طراحي مدل پايداري کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط کشاورزي در استان کرمانشاه

دانشجو: ليلا شرفي

استاد راهنما: روح ­اله رضائي

اساتيد مشاور: اسماعيل کرمي دهکردي و علي اصغر ميرک زاده

زمان دفاع: 25 شهريور ماه 1399 ساعت 12 الي 14 (دفاع به شکل مجازي در سامانه نيما)
جلسه دفاع از رساله دکتری -گروه ریاضی

باعنـوان آنالیز روی برخی فضاهای تابعی ناارشمیدسی

عنـوان:  آنالیز روی برخی فضاهای تابعی ناارشمیدسی

 

ارائه كننده : جعفر خدابنده­ لو                            دانشجوي رشته:آنالیز ریاضی

استاد راهنمای: دکتر سعید مقصودی       

استاد مشاور: دکتر حبیب امیری             

مكان : سمینار ساختمان ریاضی     تاريخ : 26/06/99     روز: چهارشنبه      ساعت: 15:30الی17:30

 
جلسه دفاع از پايان نامه گروه فیزیک- دانشکده علوم

با عنوان مطالعه میزان و نحوه به کار گیری اصول فرا شناختی در آموزش فیزیک توسط معلم

عنوان: مطالعه میزان و نحوه به کار گیری اصول فرا شناختی در آموزش فیزیک توسط معلم

 

ارائه كننده : فاطمه اصغری         دانشجوي رشته: فیزیک              گرایش:  اتمی - مولکولی

استاد راهنمای اول: دکتر سیامک خادمی

استاد راهنمای دوم: دکتر منصور وصالی

مكان :   مجازی              تاريخ :    26/6/99          روز: چهارشنبه              ساعت: 16:00
جلسه دفاع از پايان نامه گروه شیمی

باعنـوان سلولهای خورشیدی آلی-معدنی پروسکایتی برپایه انتقال­ دهنده­ های حفره جدید پای گسترش یافته و ..

 

عنـوان: سلولهای خورشیدی آلی-معدنی پروسکایتی برپایه انتقال­ دهنده­ های حفره جدید پای گسترش یافته و کاتدهای کربنی اصلاح شده

 

  ارائه كننده : لیلا حاجی خان میرزایی        دانشجوي رشته:شیمی           گرایش:  معدنی

  استاد راهنما: دکتر شهروس وند

  مكان :سالن سمینار                 تاريخ: 19/6/99         روز: چهارشنبه      ساعت: 10 صبح

 
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه فیزیک

باعنـوان طراحی،ساخت و کاربردهای حسگر جبهه‌ موج هارتمن برروی تراشه

 

عنـوان: طراحی،ساخت و کاربردهای حسگر جبهه‌ موج هارتمن برروی تراشه

 

  ارائه كننده : پیمان سلطانی                  دانشجوي رشته: فیزیک                         گرایش:  اپتیک

  استاد راهنما: دکتر احمد درودی                                   

   مكان :سامانه نیما                   تاريخ : 24/06/1399            روز:  دوشنبه        ساعت:  16:00

 
جلسه دفاع از رساله دکتری گروه شیمی

باعنوان تهیه نانو‌کامپوزیت‌های کروم و منگنز و کاربرد آن‌ها در حذف رنگ و سنتز آلی

عنوان: تهیه نانو‌کامپوزیت‌های کروم و منگنز و کاربرد آن‌ها در حذف رنگ و سنتز آلی


ارائه كننده : فرزانه مرادنیا                   دانشجوي دکتری رشته: شیمی آلی
استاد راهنما: آقای پروفسور علی رمضانی
اساتید مشاور : آقای دکتر سعید تقوی فردود
                  خانم دکتر فریده گورانلو
مكان : سامانه نیما       تاريخ :04/06/99       روز: سه شنبه      ساعت: 10 صبح