خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک- دانشکده علوم
باعنـوان ساختار شبکه­ ی پیچیده­ ی انرژی شراره­ های خورشیدی: نگرش الگوی ترکیبیعنـوان: ساختار شبکه­ ی پیچیده­ ی انرژی شراره­ های خورشیدی: نگرش الگوی ترکیبی

 

ارائه كننده : امین نجفی               دانشجوي رشته: فیزیک            گرایش:  ماده چگال-زمینه سامانه های پیچیده

استاد راهنمای اول:  دکتر امیر حسین درونه

استاد راهنمای دوم: دکتر  حسین صفری

استاد مشاور اول: دکتر اکبر غیبی فطرت

استاد مشاور دوم: دکتر نسترن فرهنگ

مكان : سالن سمینار دانشکده علوم                تاريخ : 31/3/99           روز:  شنبه           ساعت: 19-17

 


ارسال شده در مورخه: 18-03-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تاثیر ارتفاع منطقه و عمق خاک بر ترسیب کربن در توده و خاکدانه های خاک های جنگلی در منطقه ارسباران (08-09-1401)

   

دفاع از پایانامه دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی شهری

موضوع: تبیین مدلی جهت مدیریت بحرانهای اپیدمی (17-07-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود ارائه كننده :اقای علی صداقت دانشجوي دکتری رشته: فلسفه (29-06-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات " (23-06-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه