خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتصابات صورت گرفته ماه های اخیر
طی ماه های اخیر با احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصاباتی انجام شدبا صدور احکامی از سوی ریاست دانشگاه، آقای مسعود ابوالفضلی عضو هیأت علمی گروه هنر و دکتر غلامحسن جعفری عضو هیأت علمی گروه جغرافیا  به عنوان مدیران گروه های مذکور و دکتر خسرو خلیفه عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی به عنوان مدیر گروه پژوهشی بیوتکنولوژی پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه منصوب شدند. همچنین از دکتر سارا شاه محمدیان، دکتر حسین فراهانی و دکتر وهب جعفریان در مدت تصدی مدیریت گروه های مذکور تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر است:

آقای مسعود ابوالفضلی مربی گروه آموزشی هنر، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشکده هنرهای زیبا-دانشگاه تهران، رشته نقاشی طی سال های 70-1365 گذرانده است. وی تحصیلات دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران- رشته نقاشی در سال 1377 به پایان رسانده است.

دکتر غلامحسن جعفری دانشیار گروه جغرافیا، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه یزد، رشته جغرافیا در سال های 73-1370 گذرانده است. دوره‏ های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه اصفهان و رشته ژئومورفولوژی به ترتیب طی سال های 80-1378 و 88-1383 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 99 عنوان

مقالات مجلات: 58 عنوان

مقالات همایش ها: 41 عنوان

طرح های پژوهشی: 2 مورد

پایان نامه های راهنمایی شده: 21 مورد

 

دکتر خسرو خلیفه دانشیار گروه زیست شناسی، دوره‏ کارشناسی خود را در دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال های 77-1373 گذارنده است. تحصیلات دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس، رشته بیوفیزیک طی سال های89-1384 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کتاب ها: 2 جلد

تعداد کل مقالات: 58 عنوان

مقالات مجلات: 35 عنوان

مقالات همایش ها: 26 عنوان

طرح های پژوهشی: 1 مورد

پایان نامه های راهنمایی شده: 25 مورد

 

 

;
ارسال شده در مورخه: 10-04-1399

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

انتصابات صورت گرفته

طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت (07-09-1401)

   

ارتقای علمی 10 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت (02-09-1401)

   

لزوم رعایت مقررات آموزشی از جمله رعایت سقف مجاز غیبت

رعایت مقررات آموزشی مصوب سال ۱۳۹۷ از جمله رعایت سقف مجاز غیبت برای دانشگاه ها و دانشجویان الزامی است (02-09-1401)

   

شروع به کار همکاران جدید

جذب همکاران جدید از طریق آزمون استخدامی که بصورت متمرکز توسط سازمان سنجش کل کشور برگزار شد (02-09-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

کلنگ زنی تقاطع غیر هم سطح ورودی دانشگاه زنجان