خانه  :: اساتید  :: اخبار

فهرست دروس حضوری
از 28 تیر لغایت 8 مرداد ماههفته اول

گروه آموزشی

10--18

شنبه

28/4/1399

م. معدن

آزمایشگاه سنگ شناسی گ 1

م. شیمی

آزمایشگاه انتقال حرارت د. برگزین

یکشنبه

29/4/1399

م. معدن

آزمایشگاه سنگ شناسی .گ 2

م. شیمی

آزمایشگاه انتقال حرارت . د.یوسفی .گ 1

دوشنبه

30/4/1399

م. مکانیک

آز دینامیک و ارتعاشات

م. معدن

آزمایشگاه سنگ شناسی میکروسکوبی

م. شیمی

آزمایشگاه انتقال حرارت . د.یوسفی  گ.2

سه شنبه

31/4/1399

 

م. معدن

آزمایشگاه مینرالوگرافی. گ  1

م. شیمی

آزمایشگاه انتقال حرارت .  د. یوسفی  گ  3

چهارشنبه

1/5/1399

 

م. برق

آزمایشگاه عایق و فشاری قوی

م. معدن

آزمایشگاه مینرالوگرافی . گ  2

آزمایشگاه کانه آرایی

م. شیمی

آزمایشگاه کنترل فرایند . د. یوسفی

هفته دوم

گروه آموزشی

10—18

شنبه

4/5/1399

 

م. عمران

آزمایشگاه تکنولوژی بتن . د. احمدی

م. برق

آزمایشگاه مایکروویو

م. معدن

آزمایشگاه کانی توصیفی

م. شیمی

آزمایشگاه کنترل فرآیند .  د.دوستگانی

یکشنبه

5/5/1399

 

م. عمران

آزمایشگاه تکنولوژی بتن  م. محمدی

م. مکانیک

ک ماشین ابزار عمومی

م. معدن

آزمایشگاه کانی توصیفی

م. شیمی

آزمایشگاه عملیات واحد . گ 1   د. ملکی

دوشنبه

6/5/1399

 

م. عمران

آزمایشگاه مکانیک خاک م. اسدی

م. مکانیک

آز دینامیک و ارتعاشات

م. معدن

آزمایشگاه کانی توصیفی

م. شیمی

آزمایشگاه عملیات واحد.  گ  2    د.ملکی

سه شنبه

7/5/1399

م. عمران

آزمایشگاه مصالح ساختمانی  م.محمدی

م. مکانیک

ک ماشین ابزار عمومی

چهارشنبه

8/5/1399

م. عمران

آزمایشگاه مصالح ساختمانی.  م.محمدی

م. برق

آزمایشگاه عایق و فشاری قوی

 

ارسال شده در مورخه: 25-04-1399

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

زمان برگزاری کلاس پایتون

8 و 11 آذرماه (05-09-1401)

   

بازيافت دورريزهاي چوبي دانشگاه

ایده پردازی و ساخت جعبه گل (02-09-1401)

   

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی

6 الی 16 آذر ماه (01-09-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

لیست دروس حضوری