خانه  :: اساتید  :: اخبار

اختلال در تلفنهای IP Phone
تا روز چهارشنبه 22 بهمن ماهبه علت پاره ای مشکلات مخابراتی

تا روز چهارشنبه 22 بهمن ماه  در تلفنهای IP Phone  اختلالاتی بوجود خواهد آمد.

کارشناسان فنی در حال پیگیری و رفع مشکات فوق می باشند.


ارسال شده در مورخه: 19-11-1399

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

در خصوص قطعی برق روز پنجشنبه 17 شهریور

بمنظور انجام تعمیر و سرویس در پست اصلی، از ساعت 14 الی 16 قطع خواهد شد. (15-06-1401)

   

لزوم تسویه بدهی نیمسال اول تا قبل از انتخاب واحد

انتخاب واحد نیمسال دوم منوط به تسویه حساب بدهی ترم گذشته و پرداخت شهریه ثابت ترم آتی می باشد. (09-11-1400)

   

لزوم تسویه بدهی شهریه تحصیلی جهت انتخاب واحد

پرداخت صرفاً بصورت اینترنتی (02-06-1400)

   

اختلال در تلفنهای IP Phone

تا روز چهارشنبه 22 بهمن ماه (19-11-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

اطلاعیه مرکز بهداشت دانشگاه