خانه  :: اساتید  :: اخبار

لزوم تسویه بدهی شهریه تحصیلی جهت انتخاب واحد
پرداخت صرفاً بصورت اینترنتی«اطلاعیه»

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع دانشجـویان محترم می رساند نسبت به تسویه حساب بـدهی شهریه تحصیلی اقدام نموده وبرای انتخاب واحد نیمسال جدید شهریه ثابت آنراقبل ازشـروع زمان انتخاب واحدپرداخت نمایند.

بدیهی است انتخاب واحد منوط به تسویه حساب بدهی ترم گذشته وپرداخت شهریه ثابت می باشد.

تذکر مهم :پرداخت شهریه بصورت اینترنتی میباشد،لذاازپرداخت حضوری وارائه رسیدبانکی جدا خوداری فرمایید.       

«امورمالی دوره های شبانه ونیمه حضوری»


ارسال شده در مورخه: 02-06-1400

آخرين اخبار با موضوع: معاونت اداری-مالی

در خصوص قطعی برق روز پنجشنبه 17 شهریور

بمنظور انجام تعمیر و سرویس در پست اصلی، از ساعت 14 الی 16 قطع خواهد شد. (15-06-1401)

   

لزوم تسویه بدهی نیمسال اول تا قبل از انتخاب واحد

انتخاب واحد نیمسال دوم منوط به تسویه حساب بدهی ترم گذشته و پرداخت شهریه ثابت ترم آتی می باشد. (09-11-1400)

   

لزوم تسویه بدهی شهریه تحصیلی جهت انتخاب واحد

پرداخت صرفاً بصورت اینترنتی (02-06-1400)

   

اختلال در تلفنهای IP Phone

تا روز چهارشنبه 22 بهمن ماه (19-11-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت اداری-مالی

اطلاعیه مرکز بهداشت دانشگاه