خانه  :: اساتید  :: اخبار

حضور نماینده هیات باستان شناسی
در دانشکده مهندسیهفته گذشته نماینده هیات باستانشناسی آلمانی در معدن نمک زنجان، خانم دکتر باقرپور کاشانی به همراه دکتر ابوالفضل عالی باستانشناس میراث فرهنگی استان در ساختمان معماری و هنر دانشکده مهندسی حضور یافتند. در این نشست که با حضور ریاست دانشکده مهندسی جناب دکتر مرادلو و مدیر پژوهش دانشگاه جناب دکتر عباسی و دو تن از همکاران محترم گروه معماری، دکتر مقیمی و دکتر باقری و چند نفر از کارشناسان همکار میراث فرهنگی استان انجام شد، پیرامون توسعه همکاری آموزشی و پژوهشی تیم المانی فعال در معدن نمک  ماهنشان با دانشگاه زنجان تبادل نظر و توافقات مقدماتی صورت گرفت.  در پایان مهمانان از طرح ها و سازه های های دانشجویان  بازدید کردند.

 


ارسال شده در مورخه: 22-08-1400

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

روزچهاردهم

چهارشنبه 6 بهمن ماه 1400 (21-10-1400)

   

برنامه حضور کارشناسان آموزشی دانشکده مهندسی

7 اردیبهشت الی 10 اردیبهشت (06-02-1399)

   

برنامه حضور کارشناسان آموزشی دانشکده مهندسی

30 فرورودین الی 3 اردیبهشت (30-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی