خانه  :: اساتید  :: اخبار

استقرار نظام آراستگی در دانشگاه
ممیزی واحدهای دانشگاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استاناطلاعیه

با توجه به نامه شماره 447017 مورخ 1400/09/10 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص ممیزی استقرار نظام آراستگی (5s) در دانشگاه، خواهشمند است همکاران محترم با توجه به چک لیست و شیوه نامه استقرار نظام آراستگی ، نسبت به رعایت موارد مذکور اقدام لازم مبذول فرمایند.

چک لیست

شیوه نامه نحوه استقرار نظام آراستگی

                                                                                                             با تشکر

                                                                                          مدیریت، برنامه بودجه و توسعه مدیریت


ارسال شده در مورخه: 20-09-1400

آخرين اخبار با موضوع: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

اطلاعیه

آزمون آموزش مجازی اخلاق اداری در مناسبات انسانی و سازمانی (25-11-1399)

   

دوره آموزش الکترونیکی با عنوان:

اخلاق اداری در مناسبات انسانی و سازمانی (18-11-1399)

   

دوره آموزش الکترونیکی با عنوان:

زمان برگزاری آزمون دوره 29 دی ماه از ساعت 9 صبح خواهد بود (22-10-1399)

   

اطلاعیه

لیست همکاران پذیرفته شده در آزمون مدیریت فردی در تعامل موثر با محیط کار (22-06-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی

دوره آموزش الکترونیکی با عنوان: