خانه  :: اساتید  :: اخبار

چهارمین کارگاه رصدخانه ملی ایران
برگزاری چهارمین کارگاه مجازی رصدخانه ملی ایران با همکاری IPM و گروه فیزیک دانشگاه زنجانبرگزاری چهارمین کارگاه مجازی رصدخانه ملی ایران

با همکاری پژوهشگاه دانش های بنیادی ( Ipm)  و گروه فیزیک دانشگاه زنجان

29 و 30 اردیبهشت ماه 1401


ارسال شده در مورخه: 15-01-1401

آخرين اخبار با موضوع: رصدخانه دانشگاه

مدارس پویندگان فرزانه و نمونه بسیج در دانشکده علوم

بازدید مدارس دخترانه نمونه بسیج و پویندگان فرزانه زنجان از قسمتهای مختلف دانشکده علوم (15-12-1401)

   

دانش آموزان مدرسه دماوند در رصدخانه

بازدید دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی مدرسه پسرانه دماوند از رصدخانه دانشگاه (14-12-1401)

   

دبساتن پسرانه دماوند در رصدخانه دانشگاه

بازدید دانش آموزان مدرسه دبستان پسرانه دماوند زنجان از رصدخانه دانشگاه (10-12-1401)

   

دبیرستان استعدادهای درخشان زنجان در رصدخانه و دانشکده علوم

بازدید دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان ناحیه یک زنجان از رصدخانه و دانشکده علوم (07-12-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
رصدخانه دانشگاه

رونمایی از ساعت آفتابی عمودی جوانه