خانه  :: اساتید  :: اخبار

رصد خورشید توسط دانش آموزان مدرسه نمونه بسیج زنجان
بازدید روزانه دانش آموزان ابتدایی نمونه بسیج زنجان از رصدخانهدر روز سه شنبه مورخ 27 اردیبهشت 1401 تعداد 40 نفر از دانش آموزان ابتدایی مقطع دوم و سوم دبستان نمونه دولتی بسیج زنجان پس از هماهنگی قبلی با روابط عمومی دانشگاه به بازدید از رصدخانه و همچنین رصد خورشید با تلسکوپ 8 اینچ بازتابی دابسونی پرداختند.

تعدادی از تصاویر این بازدید را در ادامه می توانید ببینید:

عزیزانی که در این بازدید ما را یاری رساندند: آقای محمد رضا صیدی 


ارسال شده در مورخه: 27-02-1401

آخرين اخبار با موضوع: رصدخانه دانشگاه

مدارس پویندگان فرزانه و نمونه بسیج در دانشکده علوم

بازدید مدارس دخترانه نمونه بسیج و پویندگان فرزانه زنجان از قسمتهای مختلف دانشکده علوم (15-12-1401)

   

دانش آموزان مدرسه دماوند در رصدخانه

بازدید دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی مدرسه پسرانه دماوند از رصدخانه دانشگاه (14-12-1401)

   

دبساتن پسرانه دماوند در رصدخانه دانشگاه

بازدید دانش آموزان مدرسه دبستان پسرانه دماوند زنجان از رصدخانه دانشگاه (10-12-1401)

   

دبیرستان استعدادهای درخشان زنجان در رصدخانه و دانشکده علوم

بازدید دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان ناحیه یک زنجان از رصدخانه و دانشکده علوم (07-12-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
رصدخانه دانشگاه

رونمایی از ساعت آفتابی عمودی جوانه