خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه- دانشکده علوم
با عنوان بررسی پاسخ مگنتو اپتیکی بس ذره ای نانو ذرات آلیاژی
ارسال شده در مورخه: 12-04-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه ریاضی

باعنوان طرح های بلوکی در نظریه کدگذاری و نظریه گراف (11-11-1401)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه شیمی

باعنوان کاربرد نانوذرات نقره(AgNPs) برای اندازه گیری رنگ سنجی آفتکش های ارگانوفسفره دیازینون و اتیون .... (11-11-1401)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

بررسی انتقال رسوبات بستر تحت جریان غیردائمی با... 18 بهمن سالن کاوه (11-11-1401)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق

طراحی کنترل کننده مود لغزشی پایانه ای غیر تکین و...19 بهمن سالن کاوه (11-11-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه