خانه  :: اساتید  :: اخبار

بررسي تغييرات طول فصل بارش
بررسي تغييرات طول فصل بارش ايران زمين در بستر تحولات اقليميجلسه دفاع از رساله دکتری 

گروه جغرافیا گرایش اقلیم شناسی بر گزار می کند.

جلسه دفاع با موضوع : بررسي تغييرات طول فصل بارش ايران زمين در بستر تحولات اقليمي توسط خانم دكتر فاطمه ترکارانی

زمان : دوشنبه 13 تیر ماه 1401  ساعت 10 صبح 

مکان: سالن منزوی - ساختمان علوم اجتماعی 


ارسال شده در مورخه: 12-04-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم - گروه شیمی

با عنوان نانوحامل های پاسخگو به ردوکس و pH برپایه Boltorn® H40 PEG, به منظور انتقال و رهاسازی هدفمند .... (01-11-1401)

   

جلسه دفاع از پایان نامه گروه فیزیک- دانشکده علوم

باعنوان افزایش عملکرد در حسگرهای تشدید پلاسمون سطحی براساس محیط های موثر و هم ارز فرامواد (27-10-1401)

   

جلسه دفاع از پایان نامه گروه ریاضی- دانشکده علوم

باعنوان عملگر حلال، شرایط تراکمی و صفرهای عملگرهای یکنوا و تجمعی (24-10-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان :" بررسی اثبات وجود خدا بر مبنای مفهوم جاودانگی انسان از منظر اندیشه­ی اونامونو و کانت " (18-10-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه