خانه  :: اساتید  :: اخبار

پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می کند
وبینار بررسی آسیب پذیری شبکه تولید و انتقال برق بر اثر طوفان های خورشیدی 

 

زمان : سه شنبه مورخ 21 تیرماه 1401

ساعت : 10/30 الی 12/00

سخنرانان : دکتر حسین صفری ، دکتر نسیبه علیپور، دکتر سمیه تاران

دکتر سید هادی حسینی، آقای کوروش رکنی


ارسال شده در مورخه: 20-04-1401

آخرين اخبار با موضوع: رصدخانه دانشگاه

تسلیت

تسلیت (29-08-1401)

   

مراسم معارفه دانشجویان کارشناسی فیزیک

مراسم معارفه دانشجویان کارشناسی گروه فیزیک (16-08-1401)

   

رصد خورشید توسط دانش اموزان دبستان فرهنگیان زنجان

رصد روزانه دانش آموزان دبستان فرهنگیان زنجان (11-08-1401)

   

پزوهشکده دخترانه امیراعلم غضنفریان در رصدخانه

رصد دانش آموزان پژوهشکده دخترانه امیراعلم غضنفریان زنجان (11-08-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
رصدخانه دانشگاه

رونمایی از ساعت آفتابی عمودی جوانه