خانه  :: اساتید  :: اخبار

رصد خورشید توسط دانش آموزان
بازدید دانش آموزان مدارس زنجان از رصدخانه 

در مورخ 25 تیرماه 1401 تعداد 50 نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی مدارس زنجان با هماهنگی و پیگیری آقای دکتر قاسمی (گروه مکانیک) از دانشکده های مختلف و رصدخانه گروه فیزیک بازدید نموده و با هماهنگی کارشناس رصدخانه به رصد لکه های خورشیدی با تلسکوپ 8 اینچ دابسونی پرداختند.

با تشکر از خانم زهرا حسنی بابت تهیه عکسهای خورشید.


ارسال شده در مورخه: 26-04-1401

آخرين اخبار با موضوع: رصدخانه دانشگاه

تسلیت

تسلیت (29-08-1401)

   

مراسم معارفه دانشجویان کارشناسی فیزیک

مراسم معارفه دانشجویان کارشناسی گروه فیزیک (16-08-1401)

   

رصد خورشید توسط دانش اموزان دبستان فرهنگیان زنجان

رصد روزانه دانش آموزان دبستان فرهنگیان زنجان (11-08-1401)

   

پزوهشکده دخترانه امیراعلم غضنفریان در رصدخانه

رصد دانش آموزان پژوهشکده دخترانه امیراعلم غضنفریان زنجان (11-08-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
رصدخانه دانشگاه

رونمایی از ساعت آفتابی عمودی جوانه