خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه شیمی
باعنـوان تهیه و بررسی خواص الکتروشیمیایی الکترود سولفوری با ساختار پوسته- حفره- هسته در باتری‌ لیتیم-سولفور...عنـوان: تهیه و بررسی خواص الکتروشیمیایی الکترود سولفوری با ساختار پوسته- حفره- هسته در باتری‌ لیتیم-سولفور با الکترولیت آبی

 

 ارائه كننده : سلیمه گوهری کهنه­ شهری                  دانشجوي رشته: شیمی                  گرایش:  تجزیه

 استاد راهنمای اول: دکتر محمدرضا یافتیان

 استاد راهنمای دوم: دکتر محمدرضا سویزی

 استاد مشاور: دکتر حسن شایانی جم                                       

  مكان : سالن سمینار دانشکده علوم                تاريخ : 05/05/1401         روز:  چهارشنبه           ساعت: 14

 


ارسال شده در مورخه: 04-05-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

دفاع از پایانامه دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی شهری

موضوع: تبیین مدلی جهت مدیریت بحرانهای اپیدمی (17-07-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود ارائه كننده :اقای علی صداقت دانشجوي دکتری رشته: فلسفه (29-06-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات " (23-06-1401)

   

جلسه دفاع از پايان‌نامه دکتری دانشکده علوم

باعنـوان توسعه تمام‌نگاری دیجیتال برای سنجش جبهه‌موج وموقعیت‌یابی ذرات وبررسی برخی کاربردهای زیستی طرح لک وپیس (22-06-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه