خانه  :: اساتید  :: اخبار

اهدای کتاب به دانشکده علوم دانشگاه زنجان
اهدای 5000 عنوان کتاب به دانشگاه زنجان از طرف موسسه آموزش عالی صوفی رازی 

به بهانه سال بین المللی علوم پایه و با پیگیریهای آقای دکتر علی بیات مدیر محترم گروه فیزیک و همکاری صمیمانه آقای حسین زینالی معاونت محترم اداری  مالی موسسه آموزش عالی صوفی رازی، تعداد 5000 عنوان کتاب از طرف موسسه آموزش عالی عبدالرحمن صوفی رازی زنجان به دانشکده علوم ، دانشکده علوم انسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان اهدا گردید.

با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر ثبوتی ریاست محترم موسسه آموزش عالی عبدالرحمن صوفی رازی


ارسال شده در مورخه: 12-05-1401