خانه  :: اساتید  :: اخبار

مدرسه فرزانگان زنجان در رصدخانه
بازدید و رصد دانش آموزان مدرسه فرزانگان دوره متوسطه اول در رصدخانه دانشگاهدر مورخ 12 مرداد 1401 با هماهنگی قبلی تعداد 50 نفر از دانش آموزان مدرسه فرزانگان  زنجان (دوره اول متوسطه) از ساعت 20 الی 24 ضمن بازدید از رصدخانه و آشنایی با صور فلکی، با تلسکوپهای رصدخانه به رصد ماه و سیاره کیوان پرداختند


ارسال شده در مورخه: 23-05-1401