خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران
بررسي آزمايشگاهي و عددي هيدروليك سرريزهاي... 3 شهريور سالن كاوهعنـوان: بررسي آزمايشگاهي و عددي هيدروليك سرريزهاي T شكل

ارائه كننده : بهزاد نوروزی                    دانشجوي رشته: دکتری عمران 

گرايش: مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي

استاد راهنما: دکتر جلال بازرگان

مكان : سالن کاوه            تاريخ : 3 شهریور 1401       روز: پنجشنبه        ساعت: 10


ارسال شده در مورخه: 30-05-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تاثیر ارتفاع منطقه و عمق خاک بر ترسیب کربن در توده و خاکدانه های خاک های جنگلی در منطقه ارسباران (08-09-1401)

   

دفاع از پایانامه دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی شهری

موضوع: تبیین مدلی جهت مدیریت بحرانهای اپیدمی (17-07-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود ارائه كننده :اقای علی صداقت دانشجوي دکتری رشته: فلسفه (29-06-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات " (23-06-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه