خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی کامپیوتر
توليد كارآمد شبكه هاي عصبي مصنوعي با تكامل ...15 شهریور سالن کاوهعنـوان: توليد كارآمد شبكه هاي عصبي مصنوعي با تكامل گرامري پيمانه اي

ارائه كننده : خه بات سلطانيان                دانشجوي رشته: دکتری کامپیوتر

استاد راهنما اول : دکترمحسن افشارچی      استاد راهنما دوم :دکترعلی ابن نصیر

مكان :  سالن کاوه                تاريخ : 15 / 06/ 1401                 

روز: سه شنبه               ساعت: 16


ارسال شده در مورخه: 06-06-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

دفاع از پایانامه دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی شهری

موضوع: تبیین مدلی جهت مدیریت بحرانهای اپیدمی (17-07-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود ارائه كننده :اقای علی صداقت دانشجوي دکتری رشته: فلسفه (29-06-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات " (23-06-1401)

   

جلسه دفاع از پايان‌نامه دکتری دانشکده علوم

باعنـوان توسعه تمام‌نگاری دیجیتال برای سنجش جبهه‌موج وموقعیت‌یابی ذرات وبررسی برخی کاربردهای زیستی طرح لک وپیس (22-06-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه