خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه- گروه شیمی
باعنوان سنتز و شناسایی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره و بررسی رفتار فتوکاتالیستی و الکتروشیمیایی آن‌ها



عنـوان: Synthesis and characterization of single wall carbon nanotubes and studies on

 

their photocatalytic and electrochemical behaviors

سنتز و شناسایی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره و بررسی رفتار فتوکاتالیستی و الکتروشیمیایی آن‌ها

 

  ارائه كننده : سکینه قاسمزاده                           دانشجوي رشته: شیمی                                   گرایش:  معدنی

  استاد راهنمای اول: دکتر معصومه قربانلو

  استاد راهنمای دوم: دکتر حسن حسینی منفرد

  استاد مشاور: دکتر مهران جوانبخت                        

  مكان : سالن سمینار ساختمان علوم طبیعی کلاس 813          تاريخ :16/6/1401         روز: چهارشنبه   ساعت: 13-10  

 


ارسال شده در مورخه: 14-06-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

دفاع از پایانامه دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی شهری

موضوع: تبیین مدلی جهت مدیریت بحرانهای اپیدمی (17-07-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود ارائه كننده :اقای علی صداقت دانشجوي دکتری رشته: فلسفه (29-06-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات " (23-06-1401)

   

جلسه دفاع از پايان‌نامه دکتری دانشکده علوم

باعنـوان توسعه تمام‌نگاری دیجیتال برای سنجش جبهه‌موج وموقعیت‌یابی ذرات وبررسی برخی کاربردهای زیستی طرح لک وپیس (22-06-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه