خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم
باعنوان شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین های تشکیل دهنده بیوفیلم های استافیلوکال درحضور کوانتوم دات های گرافن 

عنوان: شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین های تشکیل دهنده بیوفیلم های استافیلوکال در حضور کوانتوم دات های گرافن

 

ارائه کننده: صدیقه موسی نژاد                    دانشجوی رشته: نانو فیزیک-نانو ساختار

استاد راهنما: دکتر جمال داوودی

مکان: کلاس 6 فیزیک                 تاریخ: 23/6/1401       روز: چهارشنبه         ساعت:  9

 


ارسال شده در مورخه: 20-06-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

دفاع از پایانامه دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی شهری

موضوع: تبیین مدلی جهت مدیریت بحرانهای اپیدمی (17-07-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود ارائه كننده :اقای علی صداقت دانشجوي دکتری رشته: فلسفه (29-06-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات " (23-06-1401)

   

جلسه دفاع از پايان‌نامه دکتری دانشکده علوم

باعنـوان توسعه تمام‌نگاری دیجیتال برای سنجش جبهه‌موج وموقعیت‌یابی ذرات وبررسی برخی کاربردهای زیستی طرح لک وپیس (22-06-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه