خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم
باعنـوان ارتقای کارآئی لیزرهای تپی حالت جامد با دمش دیود نور گسیل به روش بهینه سازی سامانه دمش نوری 

عنـوان: ارتقای کارآئی لیزرهای تپی حالت جامد با دمش دیود نور گسیل به روش بهینه سازی سامانه دمش نوری

 

  ارائه كننده: سید مرتضی زاهدی دیزجی           دانشجوي رشته: فیزیک                   گرایش:  اتمی و مولکولی

  استاد راهنمای اول: دکتر محمد محمودی          استاد راهنمای دوم: دکتر امیر حسین فرهبد

  استاد مشاور: دکتر سعید قنبری

  مكان :آمفی تئاتر ساختمان علوم طبیعی (814)      تاريخ : 23/06/1401        روز: چهارشنبه     ساعت: 12-15

 


ارسال شده در مورخه: 20-06-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

دفاع از پایانامه دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی شهری

موضوع: تبیین مدلی جهت مدیریت بحرانهای اپیدمی (17-07-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود ارائه كننده :اقای علی صداقت دانشجوي دکتری رشته: فلسفه (29-06-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات " (23-06-1401)

   

جلسه دفاع از پايان‌نامه دکتری دانشکده علوم

باعنـوان توسعه تمام‌نگاری دیجیتال برای سنجش جبهه‌موج وموقعیت‌یابی ذرات وبررسی برخی کاربردهای زیستی طرح لک وپیس (22-06-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه