خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم
باعنـوان مطالعه فرآیند حذف کلر از ماده اولیه روی حاوی کلر به روش هیدرومتالورژی در تولید روی 

عنـوان: مطالعه فرآیند حذف کلر از ماده اولیه روی حاوی کلر به روش هیدرومتالورژی در تولید روی

 

  ارائه كننده : مجید جعفری آقبلاغی                      دانشجوي رشته: شیمی     گرایش:  نانو

  استاد راهنمای اول: دکتر فرهاد کبیری                  استاد راهنمای دوم: دکتر محمد رضا یافتیان

  استاد مشاور اول: دکتر حسن شایانی جم                استاد مشاور دوم: دکتر بهمن فرجمند

   مكان : سالن سمینار     تاريخ : 1401.06.23     روز: چهارشنبه          ساعت: 16.00

 


ارسال شده در مورخه: 20-06-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

دفاع از پایانامه دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی شهری

موضوع: تبیین مدلی جهت مدیریت بحرانهای اپیدمی (17-07-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

تبیین کثرت های عرضی درعوالم طولی وجود ارائه كننده :اقای علی صداقت دانشجوي دکتری رشته: فلسفه (29-06-1401)

   

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه

عنوان :" نقد و بررسی مسأله شأن اخلاقی در حیوانات " (23-06-1401)

   

جلسه دفاع از پايان‌نامه دکتری دانشکده علوم

باعنـوان توسعه تمام‌نگاری دیجیتال برای سنجش جبهه‌موج وموقعیت‌یابی ذرات وبررسی برخی کاربردهای زیستی طرح لک وپیس (22-06-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه