خانه  :: اساتید  :: اخبار

گزارش کارگاه گروه زیست شناسی با حضور دکتر یاغمور از ترکیه
گزارش کارگاه "آشنائی با تکنیک های جدید در بیوسیستماتیک راسته عقرب ها" با حضور دکتر ارسن یاغمور از ترکیهگزارش دوره­ی پژوهشی گروه زیست شناسی دانشکده علوم

با هماهنگی مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، دوره ­ی پژوهشی "آشنائی با تکنیک های جدید در بیوسیستماتیک راسته عقرب ها" توسط  پروفسور اِرسِن آیدین یامور (Ersen Aydın Yağmur)، عضو هیأت علمی دانشگاه جلال بایار (Celal Bayar University)، واقع درشهرازمیر کشورترکیه، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته بیوسیستماتیک جانوری در 4 روز برگزارگردید. این دوره با هماهنگی آقای دکتر محمد مرادی قرخلو برگزار گردید.

این دوره دربردارنده موضوعات زیر بود:

 • علت وچگونگی انتقال اجدادعقرب های آبزی به زیستگاه های خشکی،
 • تغییرات ساختارپوسته کتینی عقرب ها درخشکی،
 • معرفی خانواده های راسته عقرب ها درجهان،
 • معرفی خانواده ها، جنس ها و گونه های شناسایی شده درایران،
 • معرفی روش های مختلف صیدعقرب های زنده درروز وشب،
 • چگونگی نگهداری، پرورش و تکثیر عقربها درآزمایشگاه،
 • اهمیت عقربها درمطالعات بیوسیستماتیک جانوران وعلوم پزشکی (درمعالجه­ی بعضی بیماریها و تولید پادتن ازسم آن­ها)،
 • پرورش، تکثیر وسم­گیری ازعقرب ها بعنوان یک شغل برای عقرب شناسان،
 • بررسی آخرین روش های بیوسیستماتیکی (سیتوژنتیکی، مولکولی) برروی نمونه­های زنده­ی صیدشده­ی موجود درآزمایشگاه
 • نشان دادن وچگونگی تشخیص 35 گونه ازسه خانواده راسته عقرب های موجود درآزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری به دانشجویان ازنظرریخت شناسی، ریخت سنجی، و زیست سنجی،
 • آشنائی باروش­های جدید، درمطالعات آنالیزDNA و mDNA

درپایان این دوره پژوهشی، جمع بندی و توضیح مطالب ارائه شده به دانشجویان توسط آقای دکتر محمد مرادی قرخلو عضو هیات علمی ارجمند گروه زیست شناسی صورت گرفت.


ارسال شده در مورخه: 17-07-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفتر همکاریهای علمی بین المللی

مطالعات زمین شناسی

پروفسور یورای سمینار مطالعات زمین شناسی در کرمان و مطالعات صحرایی زمین شناسی رسوبات قاره ای در منطقه مراغه (16-08-1401)

   

تفاهم نامه با دانشگاه زونقولداک اجویت (ترکیه)

امضای تفاهم نامه میان دانشگاه زنجان و دانشگاه زونقولداک اجویت (ترکیه) (16-08-1401)

   

گزارش کارگاه گروه زیست شناسی با حضور دکتر یاغمور از ترکیه

گزارش کارگاه "آشنائی با تکنیک های جدید در بیوسیستماتیک راسته عقرب ها" با حضور دکتر ارسن یاغمور از ترکیه (17-07-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر همکاریهای علمی بین المللی

تفاهم نامه با دانشگاه زونقولداک اجویت (ترکیه)