خانه  :: اساتید  :: اخبار

معاونت پژوهش و فناوری برگزار می کند
مرزبانی زیستی مرتبط با پدافند غیرعامل، زمان: یکشنبه 1401/08/08به مناسبت هفته پدافند غیرعامل کارگاه مرزبانی زیستی مرتبط با همین موضوع،  روز یکشنبه 1401/08/08 در سالن کاوه دانشکده مهندسی، ویژه اساتید دانشگاه برگزار می شود.

مدرس: اقای دکتر رضا رمضانی دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد


ارسال شده در مورخه: 07-08-1401

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی - کانون جوان آرا برگزار می کند

گزارش برگزاری جشن نیمه شعبان با عنوان "همایش بزرگ عصر جوان"، زمان: یکشنبه 14 اسفند 1401 (22-12-1401)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند

گزارش تصویری از اردوی زیارتی مشهد، زمان: 5 بهمن ماه 1401 (09-12-1401)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن های علمی برگزار می کند

دومین جلسه همفکری با دبیران انجمن های علمی و عاملین فرهنگی دانشکده ها با حضور معاون محترم فرهنگی، زمان: 8 اسنفد 1401 (08-12-1401)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی_کانون های فرهنگی برگزار می کند

سومین نشست کانون های فرهنگی و هنری با معاون و عوامل فرهنگی دانشگاه، زمان: چهارشنبه 05 بهمن ماه 1401 (08-12-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند