خانه  :: اساتید  :: اخبار

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی
6 الی 16 آذر ماه 

نام درس

روز امتحان

ساعت شروع

تاریخ امتحان

معادلات

یکشنبه

12-13:30

1401/9/6

فیزیک 1

سه شنبه

12-13:30

1401/9/8

ریاضی 2

یکشنبه

12-13:30

1401/9/13

فیزیک2

دوشنبه

12-13:30

1401/9/14

ریاضی 1

چهارشنبه

12-13:30

1401/9/16

 

محل برگزاری امتحانات میان ترم درساختمان عمران خواهدبود.

آموزش دانشکده


ارسال شده در مورخه: 01-09-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

دوره های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای دانشگاه زنجان

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید (11-11-1401)

   

برنامه امتحانی

نیمسال اول 1402-1401 (20-10-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

لیست دروس حضوری