خانه  :: اساتید  :: اخبار

بازيافت دورريزهاي چوبي دانشگاه
ایده پردازی و ساخت جعبه گلدورريزهاي چوبي واقع در انبار دانشگاه زنجان كه شامل صندلي ها و ميزهاي شكسته چوبي بودند، در درس مقدمات طراحي معماري 3 دانشجويان ورودي 1400 به راهنمايي دكتر پريسا يماني و همكاري مهندس پيام پويايي مورد ايده پردازي قرار گرفتند و به همت دانشجويان تبديل به جعبه گل شدند كه در حال حاضر در ساختمان معماري و هنر مورد استفاده قرار مي گيرد. جزييات بيشتر از مراحل ساخت و دانشجوياني كه همكاري كردند را در كانال رسمي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه زنجان به آدرس زير مشاهده فرماييد:

https://www.aparat.com/v/rs2mN


ارسال شده در مورخه: 02-09-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

کاردانشجویی در کتابخانه دانشکده مهندسی

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید (12-07-1402)

   

دوره های آموزشی فنی و حرفه ای

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید (27-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی