خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت 

طی ماه های اخیر با صدور احکامی از سوی ریاست دانشگاه دکتر رباب افشاری عضو هیأت علمی گروه آمار بعنوان مشاور رییس دانشگاه در امور زنان و خانواده، دکتر رضا نوروزیان عضو هیأت علمی گروه برق بعنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دکتر افشین زهدی عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی بعنوان  معاون پژوهشی دانشکده علوم، دکتر رضا رسولی عضو هیأت علمی گروه فیزیک بعنوان رییس پژوهشکده فناوری های نوین زیستی، دکتر علی بیات عضو هیأت علمی گروه فیزیک بعنوان مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی و دکتر محمد تقیلو عضو هیأت علمی گروه مکانیک بعنوان مدیر گروه مذکور منصوب و از مساعی دکتر امیر مومنی هزاوه،  دکتر رضا رسولی، دکتر علی رمضانی، دکتر اصغر احمدی و دکتر احسان خواصی در مدت تصدی مسئولیت های فوق تقدیر بعمل آمد.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

 دکتر رباب افشاری استادیار گروه آموزشی آمار، دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه شهید چمران اهواز (رشته آمار-ریاضی) طی سال های 83-1381 گذرانده است. دوره دکتری وی نیز در رشته آمار و در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 96-1393 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی  9 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  3 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 1 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی  11 مورد

 

دکتر رضا نوروزیان استاد گروه آموزشی برق، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه تبریز (رشته مهندسی برق-قدرت) طی سال های 79-1374 گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی نیز در رشته مهندسی برق-قدرت و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ترتیب طی سال های 82-1379 و 87-1382 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 59 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر  1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 79 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  2 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه  2 مورد ترجمه 1 مورد تالیف

راهنمایی و مشاوره پایان نامه   73 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی   42 مورد

 

 دکتر افشین زهدی دانشیار گروه زمین شناسی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه دامغان (رشته زمین شناسی محض) طی سال های 83-1378 گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی نیز به ترتیب در دانشگاه های شهید بهشتی تهران و دانشگاه فردوسی مشهد (رشته زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی) طی سال های 86-1383 و 93-1387 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی  44 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  60 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  24 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه  35 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی  172 مورد

 

 دکتر رضا رسولی استاد گروه فیزیک، دوره های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه صنعتی شریف (رشته فیزیک) به ترتیب طی سال های 85-1383 و 89-1385 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی   36 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  45 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی  11 مورد

لیست تولید دانش فنی،اختراع یا اکتشاف ثبت‌شده  2 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه  1 مورد (تالیف)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه   56 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی  46 مورد

 

 دکتر علی بیات استادیار گروه فیزیک، دوره های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان (رشته فیزیک) به ترتیب طی سال های 87-1384 و 92-1387 گذرانده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی   13 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی   34 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 17 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی  43 مورد

 

 دکتر محمد تقیلو دانشیار گروه مکانیک، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه تبریز (رشته مهندسی مکانیک) طی سال های 89-1385 گذارنده و دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی به ترتیب در دانشگاه های تهران و تبریز (رشته مهندسی مکانیک) به ترتیب طی سال های 91-1389 و 95-1391 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی  30 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی   1 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه  11 مورد 

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی  43 مورد

 

;
ارسال شده در مورخه: 07-09-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

پیام نوروزی ریاست دانشگاه

فرا رسیدن سال نو، که می‌تواند آغازی برای موفقیت، کامیابی و بهترین‌ها باشد، بر شما مبارک باد. (28-12-1402)

   

انتصاب مدیران اداری و برخی از گروه های آموزشی دانشگاه

طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفت. (26-12-1402)

   

درگذشت استاد مهدی پناهی

تسلیت درگذشت استاد فقید مهدی پناهی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان (23-12-1402)

   

غرس نهال به مناسبت روز درختکاری

کاشت3000 نهال به مناسبت روز درختکاری با حضور ریاست دانشگاه (22-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

تسلیت درگذشت دانشجوی گرامی دانشگاه زنجان