خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : تاثیر ارتفاع منطقه و عمق خاک بر ترسیب کربن در توده و خاکدانه های خاک های جنگلی در منطقه ارسبارانعنوان : تاثیر ارتفاع منطقه و عمق خاک بر ترسیب کربن در توده و خاکدانه های خاک های جنگلی در منطقه ارسباران

ارائه کننده : الهام جزدایمی

دانشجوی رشته (گرایش) :مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

استاد راهنما :       آقای دکتر احمد گلچین                                              

استاد مشاور :       آقای دکتر کامران مروج                      

روز : چهارشنبه     مورخ :  1401/09/09               ساعت :  14             مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 08-09-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه ریاضی

باعنوان طرح های بلوکی در نظریه کدگذاری و نظریه گراف (11-11-1401)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه شیمی

باعنوان کاربرد نانوذرات نقره(AgNPs) برای اندازه گیری رنگ سنجی آفتکش های ارگانوفسفره دیازینون و اتیون .... (11-11-1401)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

بررسی انتقال رسوبات بستر تحت جریان غیردائمی با... 18 بهمن سالن کاوه (11-11-1401)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق

طراحی کنترل کننده مود لغزشی پایانه ای غیر تکین و...19 بهمن سالن کاوه (11-11-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه