خانه  :: اساتید  :: اخبار

مدرسه شایستگان هیدج در رصدخانه
بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه شایستگان شهر هیدج از رصدخانهبه مناسبت هفته پژوهش در روز چهارشنبه تعداد 20 نفر از دانش آموزان مدرسه دخترانه شایستگان شهر هیدج طی هماهنگی قبلی با روابط عمومی دانشگاه زنجان از رصدخانه دانشگاه زنجان بازدید نمودند. در این بازدید کارشناس رصدخانه توضیحات کاملی در خصوص پیشینه رصدخانه، فعالیتهای انجام شده در رصدخانه و امکانات موجود به علاقمندان ارائه نمودند.دانش آموزان پس از رصدخانه به بازدید ساعت آفتابی بزرگ دانشگاه زنجان و سایر دانشکده ها پرداختند.


ارسال شده در مورخه: 28-09-1401

آخرين اخبار با موضوع: رصدخانه دانشگاه

مدارس پویندگان فرزانه و نمونه بسیج در دانشکده علوم

بازدید مدارس دخترانه نمونه بسیج و پویندگان فرزانه زنجان از قسمتهای مختلف دانشکده علوم (15-12-1401)

   

دانش آموزان مدرسه دماوند در رصدخانه

بازدید دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی مدرسه پسرانه دماوند از رصدخانه دانشگاه (14-12-1401)

   

دبساتن پسرانه دماوند در رصدخانه دانشگاه

بازدید دانش آموزان مدرسه دبستان پسرانه دماوند زنجان از رصدخانه دانشگاه (10-12-1401)

   

دبیرستان استعدادهای درخشان زنجان در رصدخانه و دانشکده علوم

بازدید دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان ناحیه یک زنجان از رصدخانه و دانشکده علوم (07-12-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
رصدخانه دانشگاه

رونمایی از ساعت آفتابی عمودی جوانه