خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم - گروه شیمی
با عنوان نانوحامل های پاسخگو به ردوکس و pH برپایه Boltorn® H40 PEG, به منظور انتقال و رهاسازی هدفمند ....عنوان پایان نامه:  نانوحامل های پاسخگو به ردوکس و pH برپایه Boltorn® H40 PEG, به منظور انتقال و رهاسازی هدفمند پاکلی تاکسل در تومور: آماده سازی و ارزیابی in vivo / in vitro

 

ارائه دهنده: الهام محمدی                      دانشجوی رشته:  شیمی                گرایش: آلی

اساتید راهنما: دکتر سید جمال طباطبائی رضائی، پروفسور علی رمضانی

اساتید مشاور: دکتر علی رمضانی ، دکترکیوان ندایی

   مکان: سالن سمینار ساختمان شیمی        تاریخ: 05/11/1401      روز: چهارشنبه       ساعت: 14:00


ارسال شده در مورخه: 01-11-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری- دانشکده علوم

باعنـوان بررسی داکینگ مولکولی محصولات طبیعی زنبور عسل با پروتئاز اصلی ویروس کرونا و سنتز کربن کوانتوم داتھای (08-12-1401)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق

طراحی و تحلیل بالن های فعال موج میلی متری...3 اسفند سالن کاوه (01-12-1401)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم- گروه شیمی

عنوان: بررسی کارایی و مدل سازی سینتیکی روش اکسایشی پرسولفات فعال شده درحذف آلاینده های آلی رنگزا ازآبهای آلوده (19-11-1401)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم – گروه شیمی

باعنوان هیدروژل های پاسخگو به دما به عنوان واکنشگاه نانو ذرات فلزی و کمپلکس های فلزی: سنتز، شناسایی و فعالیت.. (16-11-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه فلسفه