خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه شیمی
باعنوان کاربرد نانوذرات نقره(AgNPs) برای اندازه گیری رنگ سنجی آفتکش های ارگانوفسفره دیازینون و اتیون ....جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه شیمی

آزمایشگاه جداسازی فازها و آنالیز تزریق جریان

 

عنوان: کاربرد نانوذرات نقره(AgNPs) برای اندازه گیری رنگ سنجی آفتکش های ارگانوفسفره دیازینون و اتیون بر اساس رزونانس پلاسمون سطح مستقر(LSPR)

 

ارائه کننده: حسام دانشیار                       دانشجوی رشته: شیمی                   گرایش: تجزیه

استاد راهنمای اول : جناب آقای پروفسور ناصر دلالی 

استاد راهنمای دوم : جناب آقای دکتر سیدحمید احمدی

مکان: سالن سمینار (813) علوم طبیعی        تاریخ:  16/11/1401       روز:  یکشنبه        ساعت: 10:30


ارسال شده در مورخه: 11-11-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنـوان تخمین جرم نوترینو در مدل هولوگرافیک بارو (06-03-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد

بررسی رشد ترک در ایمپلنت استخوان ران...یک خرداد کلاس 203 اداری (25-02-1402)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق

طراحی تقویت­ کننده توان با خطینگی و...28 اردیبهشت سالن کاوه (24-02-1402)

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی برق

بهبود عملکرد آنتن مایکرواستریپی تجمیع شده 31 اردیبهشت سالن کاوه (23-02-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق