خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم - گروه ریاضی
باعنوان طرح های بلوکی در نظریه کدگذاری و نظریه گرافعنوان: طرح های بلوکی در نظریه کدگذاری و نظریه گراف

 

ارائه کننده: ابوالفضل بهمنی           دانشجوی رشته: ریاضی  

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر مژگان امامی 

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر عذرا ناصریان

مکان: سالن سمینار ریاضی       تاریخ:  16/11/1401       روز:  یکشنبه        ساعت: 10

 


ارسال شده در مورخه: 11-11-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری دانشکده علوم

مرحوم آقای عباس سیلتان، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان (09-12-1402)

   

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد

بررسی کاربرد هیومیک اسید، آمینو اسید و کود زیستی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زنجبیل (18-11-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنوان طراحی بستر پلیمری برای تثبیت همزمان دو آنزيمی جهت سنجش فنیلآلانین در سرم (17-11-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنوان ساخت و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی الکترودهای پایه گرافنی منعطف برای کاربرد در تجهیزات ذخیره انرژی (17-11-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق