خانه  :: اساتید  :: اخبار

نتایج اولیه تعیین گرایش ورودی مهر 99
مهندسی برقمخابرات

 

 

                      کنترل

 

 

                               الکترونیک

 

 

                      قدرت

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

علي بابائي جباري مليكا

 

1

كريم زاده بهزاد

 

1

سجادي مجيد

 

1

احمدي هادي

2

دامادي مبين

 

2

تيموري محمدسجاد

 

2

اذرپيوند ارميتا

 

2

پيري عليرضا

3

قيصري سهزابي اميرحسين

 

3

بهزاد کریم زاده

 

3

رحيمي پرگو عليرضا

 

3

رشونداوه امين

4

اسدي فاطمه

 

4

جوانشيري خرم اباد رضا

 

4

قاسمي عليرضا

 

4

كرمي پويا

5

اميني ارش حميدرضا

 

5

مهدي نيا مونا

 

5

لطيفي ماشمياني اميرحسين

 

5

كرمي علي

6

درباني مهدي

 

6

ميردهقان اشكذري سيدعليرضا

 

6

محرم زاده كاميار

 

6

شيرمحمدي اميررضا

7

نباتي هادي

 

7

صبوري ميلاد

 

7

اسماعيليان نگار

 

7

بهاري زينب

8

مرسلي متين

 

8

بختياري مروا

 

8

باران چشمه عليرضا

 

8

رضائي رومينا

9

مرتضوي زنجاني سيدمحمدمهدي

 

9

رضائي فاطمه

 

9

مصطفوي كيميا

 

9

شهبازي عطيه

10

مهرگان شايان

 

10

شامي عاطفه

 

10

لازمي بهار

 

10

عبدالهي اوانكي علي

11

اسكندرشيري محمد

 

11

كردلو مهدي

 

11

ندرلو مهدي

 

11

قاسم نژاد محمدمهدي

12

خانمحمدي علي

 

12

دودانگه عليرضا

 

12

قمقامي محمدرضا

 

12

مولائي هانيه

13

توكلي محمدعلي

 

13

مالكي نگار

 

13

پاشازاده ارمان

 

13

پودينه ئي فاطمه زهرا

14

خاني صبا

 

14

ثباتي ثمن

 

14

رنجبري محمدمهدي

 

14

شيرازي عليرضا

15

نوروزي مهسا

 

15

عاشوري مهدي

 

15

بسيطنژاد پريسا

 

15

قاسمي رضا

16

هداوندي فرد اميرمحمد

 

16

جريني اميررضا

 

16

مهدي نژاد ياسمين

 

16

نظري مفرد حسين

17

بالائي پاكدهي اميرحسين

 

17

اذرخش پويا

 

17

موافق سوگند

 

17

رزاقي محمد

18

ژاله رجبي كوروش

 

18

سبحاني سخا امير

 

18

غفاري عليرضا

 

18

نيازي محمد

19

خان محمدي محمد

 

19

خورشيدي ورمزابادي عليرضا

 

19

اميري حسين

 

19

حيدري سيدمهدي

20

شاه محمدي اميرحسام

 

20

حميدي علي

 

20

وزيري تبار فائزه

 

20

مكملي رامتين

 

 

 

 

 

 

21

بذرگري علي

 

21

عبدالهي مجيد

 

 

 

 

 

 

22

باقي مجتبي

 

22

اينانلومرانلو محمدرضا

 

 

 

 

 

 

23

خليلي شيما

 

23

بامداد عليرضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

احمدي بنيامين

 

ارسال شده در مورخه: 11-11-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

زمان و مکان مصاحبه دکتری

7 خرداد الی 19 تیرماه ساختمان اداری دانشکده مهندسی (03-03-1402)

   

امکان گذراندن دوره کارآموزی در کلاس های آموزشی

متقاضیان به دفتر مرکز آموزشهای فنی و حرفه ای دانشگاه زنجان مراجعه نمایند (31-02-1402)

   

دوره های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای دانشگاه زنجان

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید (31-02-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی