خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم – گروه شیمی
باعنوان هیدروژل های پاسخگو به دما به عنوان واکنشگاه نانو ذرات فلزی و کمپلکس های فلزی: سنتز، شناسایی و فعالیت..عنـوان: Thermoresponsive hydrogels as reactor for metal nanoparticles and metal  complexes: Synthesis,characterization and catalytic activity

هیدروژل های پاسخگو به دما به عنوان واکنشگاه نانو ذرات فلزی و کمپلکس های فلزی: سنتز، شناسایی و فعالیت کاتالیستی

 

 ارائه دهنده: نسترن مداح زاده دارینی            دانشجوي رشته: شیمی             گرایش:  معدنی

استاد راهنما: خانم دکتر معصومه قربانلو                        

مكان: سالن سمینار علوم طبیعی     تاريخ :18/11/1401       روز: سه شنبه      ساعت:15:00

 


ارسال شده در مورخه: 16-11-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم انسانی

ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی ویژگی‌های پدیده برف در منطقه شمال‌غرب ایران (15-12-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

مرحوم آقای عباس سیلتان، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان (13-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق