خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم – گروه شیمی
باعنوان هیدروژل های پاسخگو به دما به عنوان واکنشگاه نانو ذرات فلزی و کمپلکس های فلزی: سنتز، شناسایی و فعالیت..عنـوان: Thermoresponsive hydrogels as reactor for metal nanoparticles and metal  complexes: Synthesis,characterization and catalytic activity

هیدروژل های پاسخگو به دما به عنوان واکنشگاه نانو ذرات فلزی و کمپلکس های فلزی: سنتز، شناسایی و فعالیت کاتالیستی

 

 ارائه دهنده: نسترن مداح زاده دارینی            دانشجوي رشته: شیمی             گرایش:  معدنی

استاد راهنما: خانم دکتر معصومه قربانلو                        

مكان: سالن سمینار علوم طبیعی     تاريخ :18/11/1401       روز: سه شنبه      ساعت:15:00

 


ارسال شده در مورخه: 16-11-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنـوان تخمین جرم نوترینو در مدل هولوگرافیک بارو (06-03-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد

بررسی رشد ترک در ایمپلنت استخوان ران...یک خرداد کلاس 203 اداری (25-02-1402)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق

طراحی تقویت­ کننده توان با خطینگی و...28 اردیبهشت سالن کاوه (24-02-1402)

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی برق

بهبود عملکرد آنتن مایکرواستریپی تجمیع شده 31 اردیبهشت سالن کاوه (23-02-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق