خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق
طراحی و تحلیل بالن های فعال موج میلی متری...3 اسفند سالن کاوهعنـوان: طراحی و تحلیل بالن های فعال موج میلی متری با خطای بهره و فاز کم

ارائه كننده : زینب بهاروند     دانشجوي :دکترای مهندسی برق

استاد راهنما: حبیب اله زلف خانی و عبدالرضا نبوی

مكان :  سالن کاوه   تاريخ : 03/12/1401روز: چهارشنبه    ساعت: 17


ارسال شده در مورخه: 01-12-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنـوان تخمین جرم نوترینو در مدل هولوگرافیک بارو (06-03-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد

بررسی رشد ترک در ایمپلنت استخوان ران...یک خرداد کلاس 203 اداری (25-02-1402)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق

طراحی تقویت­ کننده توان با خطینگی و...28 اردیبهشت سالن کاوه (24-02-1402)

   

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد مهندسی برق

بهبود عملکرد آنتن مایکرواستریپی تجمیع شده 31 اردیبهشت سالن کاوه (23-02-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق