خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری- دانشکده علوم
باعنـوان بررسی داکینگ مولکولی محصولات طبیعی زنبور عسل با پروتئاز اصلی ویروس کرونا و سنتز کربن کوانتوم داتھای 

عنـوان: بررسی داکینگ مولکولی محصولات طبیعی زنبور عسل با پروتئاز اصلی ویروس کرونا و سنتز کربن کوانتوم داتھای آنھا

 

 ارائه كننده : آرمین زارعی                  دانشجوي دکتری رشته: شیمی                  گرایش:  آلی

استاد راهنمای اول: دکتر علی رمضانی

استاد راهنمای دوم: دکتر آرام رضایی

استاد مشاور: دکتر سجاد مرادی

مكان :  سالن سمینار شیمی (دانشکده علوم)  تاريخ :    9/12/1401      روز:  سه‌شنبه   ساعت: 11:00 الی 14:00

 


ارسال شده در مورخه: 08-12-1401

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران

هینه­ سازی سازه­های اسکلتی با استفاده از الگوریتم ...21 خرداد سالن کاوه (23-03-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

راحی مدرسه کودک و طبیعت در دورود با ...22 خرداد دانشکده معماری (23-03-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی معماری

طراحی مجموعه چند نسلی با تأمل به ... دانشکده معماری 23 خرداد (23-03-1403)

   

دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی تداخل زبانی ترکی در شعر خاقانی (30-02-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق