خانه  :: اساتید  :: اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی - انجمن علمی گروه مهندسی شیمی برگزار می کند
برگزاری دوره مقدماتی برنامه نویسی پایتون، زمان: 25 اسنفد 1401اخبار معاونت را در لینک زیر دنبال کنید:
 معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان


ارسال شده در مورخه: 20-12-1401

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی-انجمن علمی علوم و مهندسی آب برگزار می کند

گزارش تصویری از سخنرانی علمی با محوریت های مدیریت ، حفاظت و بهره برداری از منابع آب ، زمان: 7 اسفندماه 1402 (12-12-1402)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند

استقرار صندوق رأی، زمان: جمعه 11 اسفندماه (09-12-1402)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی_ دایره قرآن و عترت برگزار می کند

پویش عمومی او خواهد آمد، زمان: تا 6 اسفندماه (05-12-1402)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی_دایره قرآن و عترت برگزار می کند

کارگاه آموزشی شعر، زمان: دوشنبه 7 اسفند ماه 1402 (05-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری معاونت اداری و مالی دانشگاه زنجان برگزار می کند