خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی وزیر علوم و ریاست دانشگاه انتصابات صورت گرفتطی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر عباسعلی زمانی عضو هیأت علمی گروه علوم محیط زیست به سمت رئیس پارک علم و فناوری زنجان منصوب و طی حکمی منصور علوی منفرد بعنوان مدیر حراست منصوب شد، وی پیش از این بعنوان سرپرست حراست و مسئول واحد برادران مشغول به فعالیت بود. همچنین طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه ذکراله مروتی عضو هیأت علمی گروه روان شناسی به عنوان رئیس دانشکده علوم انسانی، دکتر علیرضا علی محمدی بعنوان مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی،دکتر فرزانه ذوالحسنی بعنوان مدیر گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی، سید جعفر نبوی به عنوان سرپرست حوزه مالی، دکتر مرتضی موحدی فاضل با حفظ سمت بعنوان سرپرست پژوهشکده فناوری های نوین زیستی و دکتر جعفر نیکبخت عضو هیأت علمی گروه آب بعنوان مسئول ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی منصوب و از مساعی دکتر محسن احدنژاد، دکتر مهدی مقیمی، دکتر حسین اترک، ماهرخ سرداری، دکتر رضا رسولی در مدت تصدی مسئولیت های فوق تقدیر بعمل آمد.

سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر می باشد:

 دکتر عباسعلی زمانی دانشیار گروه علوم محیط زیست، دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه زنجان (رشته شیمی تجزیه) به ترتیب طی سال های 79-1375 و 82-1380 گذرانده است. دوره دکتری وی نیز در رشته شیمی تجزیه-محیط زیست در دانشگاه زنجان طی سال های 91-1386بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 110 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر 1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 95 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌ های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 49 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 12 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 154 مورد 

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 115

 

 دکتر ذکراله مروتی دانشیار گروه روان شناسی عمومی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال های 82-1379 گذرانده است. دوره کارشناسی ارشد وی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران (رشته روان شناسی تربیتی) طی سال های 85-1383 و دوره دکتری نیز در رشته روان شناسی تربیتی در دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال های 90-1386 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 49 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر 1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 4 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 7 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 2 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 45 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 17 مورد

 

 دکتر علیرضا علیمحمدی استادیار گروه عمران، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان (رشته عمران-عمران) طی سال های 82-1378 گذرانده است. دوره های کارشناسی ارشد و دکتری وی در رشته عمران-سازه به ترتیب در دانشگاه های زنجان و تبریز طی سال های 87-1385 و 99-1392 بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 2مورد

 

 دکتر فرزانه ذوالحسنی استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران (رشته های الهیات و فلسفه و کلام اسلامی) به ترتیب طی سال های 71-1367 و 75-1371 گذرانده است. دوره دکتری وی در رشته فلسفه مشاء در دانشگاه تربیت مدرس طی سال های 92-1388بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 5 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 2 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 4 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 16 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 100 مورد

 

 دکتر مرتضی موحدی فاضل دانشیار گروه گیاهپزشکی، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه تهران (رشته گیاهپزشکی) طی سال های 70-1366 گذرانده است. دوره کارشناسی ارشد وی در دانشگاه تربیت مدرس (رشته حشره شناسی) طی سال های 74-1371 گذرانده است و دوره دکتری نیز در رشته حشره شناسی کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 18 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 20 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 33 مورد

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 18 مورد

 

 دکتر جعفر نیکبخت دانشیار گروه آب، دوره کارشناسی خود را در دانشگاه تبریز (رشته آبیاری) طی سال های 76-1372 گذرانده است. دوره کارشناسی ارشد وی در دانشگاه تربیت مدرس تهران (رشته مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی) طی سال های 79-1376 و دوره دکتری وی نیز در رشته علوم و مهندسی آبیاری- آبیاری و زهکشی در  دانشگاه تربیت مدرس تهران طی سال های 85-1379بوده است.

مقالات علمی پژوهشی منتشرشده در نشریه‌های علمی-پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 70 مورد

مقاله‌های علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه‌های علمی-ترویجی داخلی معتبر  1 مورد

مقاله‌های علمی کامل ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 59 مورد

خلاصه مقاله‌های علمی ارائه شده در همایش‌های علمی معتبر ملی و بین‌المللی 2 مورد

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری اجرا شده 4 مورد

تصنیف، تالیف، تصحیح انتقادی، ترجمه کتاب و دانشنامه 1 مورد (تالیف)

راهنمایی و مشاوره پایان نامه 86 مورد

داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی 127 مورد

 

;
ارسال شده در مورخه: 16-01-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفتر ریاست و روابط عمومی

حضور دانشگاه زنجان در نمایشگاه بین‌المللی دانشگاه ها در کشور سوریه

حضور دانشگاه زنجان در نمایشگاه بین‌المللی معرفی توانمندی‌های دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه (29-03-1403)

   

تقدیر سرپرست سازمان سنجش و آموزش از برگزاری شایسته آزمون سراسری

سرپرست سازمان سنجش و آموزش کشور از تلاشهای دانشگاه زنجان برای برگزاری شایسته آزمون سراسری تقدیر کرد (26-03-1403)

   

جشن وصال

جشن ازدواج 110 زوج (26-03-1403)

   

ارتقای علمی 4 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

طی جلسه هیأت ممیزه ارتقای تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت (23-03-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفتر ریاست و روابط عمومی

تسلیت درگذشت دانشجوی گرامی دانشگاه زنجان