خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
تحليل و تعيين ساختار هندسي لوله‌هاي گردابي چند... 4 اردیبهشت کلاس 203 اداریعنـوان: تحليل و تعيين ساختار هندسي لوله‌هاي گردابي چند مرحله‌اي براي استفاده از آن در ايستگاه تقليل فشار گاز CGS به منظور جايگزيني با گرمكن‌ها

ارائه كننده : پوريا پوردرويش                          دانشجوي رشته:مكانيك(تبديل انرژي)

استاد راهنما: دكتر جلال قاسمي

مكان :  دانشكده مهندسي كلاس 203 اداری (نظام مهندسی)         تاريخ : 04/02/1402 روز: دوشنبه    ساعت: 9 صبح


ارسال شده در مورخه: 30-01-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم انسانی

ارزیابی و تحلیل تغییرات فضایی ویژگی‌های پدیده برف در منطقه شمال‌غرب ایران (15-12-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

مرحوم آقای عباس سیلتان، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان (13-12-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق