خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی مکانیک
عنـوان:ارزیابی عملکرد پوشش‌های سد حرارتی اسپری شده ... 10 اردیبهشت سالن کاوهعنـوان: ارزیابی عملکرد پوشش‌های سد حرارتی اسپری شده توسط روش HVOF  تحت بارگذاری‌های مختلف حرارتی و خوردگی داغ

ارائه كننده: جواد رحیمی دانشجوي رشته: مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

استاد راهنما: پروفسور اسماعیل پورسعیدی استاد مشاور: دکتر بهنام قدیمی

مكان :  سالن کاوه          تاريخ :10/02/1402

روز:یکشنبه ساعت:10.30 الی12.30


ارسال شده در مورخه: 09-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی تداخل زبانی ترکی در شعر خاقانی (30-02-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

با عنـوان مطالعه عمل‌هاي همديس غيرمتعدي بر جهان اينشتين (05-02-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق