خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی مکانیک
عنـوان:ارزیابی عملکرد پوشش‌های سد حرارتی اسپری شده ... 10 اردیبهشت سالن کاوهعنـوان: ارزیابی عملکرد پوشش‌های سد حرارتی اسپری شده توسط روش HVOF  تحت بارگذاری‌های مختلف حرارتی و خوردگی داغ

ارائه كننده: جواد رحیمی دانشجوي رشته: مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

استاد راهنما: پروفسور اسماعیل پورسعیدی استاد مشاور: دکتر بهنام قدیمی

مكان :  سالن کاوه          تاريخ :10/02/1402

روز:یکشنبه ساعت:10.30 الی12.30


ارسال شده در مورخه: 09-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنـوان بررسی خصوصیات ساختاری گراواستارها در گرانش تعمیم یافته (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه درزه بر...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

بررسی حوزه خرابی پیرامون گمانه مورب با...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

ارزیابی استفاده از محصولات سنجش از دور در...29 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق