خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران
تاثیر خودترمیمی ذاتی بر عملکرد بتن­های حاوی... 17 اردیبهشت سالن کاوهعنـوان: تاثیر خودترمیمی ذاتی بر عملکرد بتن­های حاوی سرباره در برابر تهاجم یون کلراید

ارائه كننده : فریدون زینعلی     دانشجوي رشته: عمران-سازه

اساتید راهنما: دکتر حمید رحمانی و دکتر جمال احمدی

مكان :  سالن کاوه   تاريخ : 17/02/1402

روز: یکشنبه  ساعت: 18:30


ارسال شده در مورخه: 13-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنـوان بررسی خصوصیات ساختاری گراواستارها در گرانش تعمیم یافته (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه درزه بر...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

بررسی حوزه خرابی پیرامون گمانه مورب با...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

ارزیابی استفاده از محصولات سنجش از دور در...29 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق