خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی مکانیک
کنترل زمان محدود تطبیقی بازوهای ماهر موازی در...20 اردیبهشت سالن کاوهعنـوان: کنترل زمان محدود تطبیقی بازوهای ماهر موازی در حضور نامعینی و اغتشاش خارجی

ارائه كننده : مصطفی برغندان                         دانشجوي رشته:  مهندسی مکانیک

استاد راهنما: آقایان دکتر پیرمحمدی و دکتر صالح مبین

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 20/02/1402

روز: چهارشنبه              ساعت: 11 صبح


ارسال شده در مورخه: 16-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

باعنـوان بررسی خصوصیات ساختاری گراواستارها در گرانش تعمیم یافته (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر زاویه درزه بر...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

بررسی حوزه خرابی پیرامون گمانه مورب با...28 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

ارزیابی استفاده از محصولات سنجش از دور در...29 شهریور سالن کاوه (26-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق