خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی مکانیک
کنترل زمان محدود تطبیقی بازوهای ماهر موازی در...20 اردیبهشت سالن کاوهعنـوان: کنترل زمان محدود تطبیقی بازوهای ماهر موازی در حضور نامعینی و اغتشاش خارجی

ارائه كننده : مصطفی برغندان                         دانشجوي رشته:  مهندسی مکانیک

استاد راهنما: آقایان دکتر پیرمحمدی و دکتر صالح مبین

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 20/02/1402

روز: چهارشنبه              ساعت: 11 صبح


ارسال شده در مورخه: 16-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

بررسی تداخل زبانی ترکی در شعر خاقانی (30-02-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم

با عنـوان مطالعه عمل‌هاي همديس غيرمتعدي بر جهان اينشتين (05-02-1403)

   

جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

ررسی تجربی و المان محدود توزیع دما و تنش‌های پسماند در...4 اردیبهشت کلاس نظام مهندسی (27-01-1403)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی (26-01-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق